Operacje na inwentaryzacji

Otwarcie inwentaryzacji

Otwarcie inwentaryzacji możliwe jest za pomocą przycisku [Otwórz], pozwala on na otworzenie zatwierdzonej inwentaryzacji, z którą nie są powiązane dokumenty korygujące rozbieżności będące w innym stanie niż Anulowany.

Otworzenie inwentaryzacji oznacza cofnięcie jej do stanu Niezatwierdzonego. Podczas jej otwierania:

 • następuje kontrola, czy na magazynie otwieranej inwentaryzacji nie ma innej niezatwierdzonej inwentaryzacji – jeśli tak, otwieracie dokumentu zostanie wycofane
 • otwierane są wszystkie zatwierdzone arkusze danej inwentaryzacji – przyjmują stan niezatwierdzony (stan anulowanych arkuszy pozostanie bez zmian)
 • nie są otwierane odczyty występujące na tej inwentaryzacji

Kopiowanie inwentaryzacji

Kopiowanie inwentaryzacji możliwe jest za pomocą przycisku [Kopiuj], który pozwala na skopiowanie dokumentu w stanie:

 • Zatwierdzonym
 • Anulowanym

Nie ma możliwości skopiowania inwentaryzacji, jeśli:

 • jest w stanie niezatwierdzonym
 • na liście zaznaczono więcej niż jeden dokument
 • w konfiguracji systemu zaznaczono parametr Inwentaryzacja – kontrola poprawności dokumentów i wskazano opcję: Przy dodawaniu artykułu do arkusza inwentaryzacyjnego
 • istnieje niezatwierdzona inwentaryzacja na ten sam magazyn, co na kopiowanej inwentaryzacji.

Podczas kopiowania przenoszone :

 • dane z nagłówka dokumentu inwentaryzacji
 • arkusze z pozycjami

Podczas kopiowania inwentaryzacji nie są przenoszone:

 • odczyty oraz ilości systemowe i rzeczywiste na arkuszach
 • daty dokumentów
 • centrum ustawione na inwentaryzacji
 • ustawienia parametru Blokada artykułów
 • ilości w kolumnie Bieżące operacje

Uwaga
Podczas dodawania/kopiowania dokumentu inwentaryzacji, następuje weryfikacja czy istnieje zatwierdzona inwentaryzacja na ten sam magazyn. W przypadku gdy istnieje niezamknięta inwentaryzacja, system wyświetli odpowiednie pytanie pozwalając użytkownikowi zdecydować o stworzeniu nowej inwentaryzacji na ten sam magazyn.

Zamknięcie inwentaryzacji

Zamknięcie inwentaryzacji możliwe jest za pomocą przycisku [Zamknij] dla inwentaryzacji, dla której:

 • wygenerowano już wszystkie dokumenty korygujące rozbieżności między ilością systemową a rzeczywistą inwentaryzowanych artykułów
 • rozbieżności nie występują

Inwentaryzacja w stanie Zamkniętym uniemożliwia:

 • wygenerowanie dokumentów różnicujących
 • jej otworzenie
 • anulowanie dokumentów korygujących rozbieżności

 

Czy ten artykuł był pomocny?