Konsygnacja – informacja ogólne

Konsygnacja polega na przechowywaniu towarów należących do sprzedawcy w magazynie nabywcy, który pobiera je i sprzedaje, zanim jeszcze dokona formalnego zakupu i rozliczenia ze sprzedawcą. Konsygnacja najczęściej wykorzystywana jest w sieciach franczyzowych.

W systemie wyodrębnione zostały dwa typy magazynów konsygnacyjnych:

  • magazyn konsygnacyjny własny – fizycznie, magazyn należący do nabywcy, na którym składowane są towary będące własnością sprzedawcy, jednak ich rozdysponowaniem i sprzedażą zajmuje się nabywca.
  • magazyn konsygnacyjny odbiorcy – fizycznie, magazyn należący do klienta nabywcy, gdzie przechowywane są towary sprzedawcy lub nabywcy, a którymi zarządza klient nabywcy; towary mogą należeć do sprzedawcy będącego kilka poziomów wyżej; z perspektywy klienta nabywcy, nabywca staje się sprzedawcą, a klient nabywcy – nabywcą. W systemie nabywcy jest to magazyn wirtualny, który służy jedynie do oznaczenia, że towar został przetransportowany do magazynu klienta; nabywca nie rejestruje u siebie w systemie każdej transakcji sprzedaży, jaką wykonał klient – nabywca może wystawić jedynie dokument sprzedaży na klienta, do którego przypisany jest magazyn, po uprzednim otrzymaniu od niego specjalnego zestawienia.

Artykuły dostarczone przez sprzedawcę są własnością sprzedawcy, natomiast nabywca jest odpowiedzialny za właściwe ich przechowywanie.

Płatność za towar dokonywana jest po wykorzystaniu zapasu (w przypadku produkcji) lub jego sprzedaży (w przypadku handlu).

Czy ten artykuł był pomocny?