Zwroty w konsygnacji

W procesie konsygnacji możliwe są zwroty towarów, których nie udało się sprzedać, z powrotem do dostawców. Okres, w jakim można zwrócić towar oraz ilość towaru podlegająca zwrotowi, zależy od umowy między kontrahentami. Ustalenia można odnotować na karcie danego kontrahenta, na zakładce Konsygnacja.

Zwrot z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy

Zwrot z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy odbywa się poprzez dokumenty MM-/MM+. Jeśli w określonym w umowie okresie czasu odbiorca nie sprzeda całej partii umieszczonej w magazynie konsygnacyjnym odbiorcy, może zwrócić pozostałą część.

W zależności od tego, z jakiego magazynu pochodzą zasoby na magazynie konsygnacyjnym odbiorcy, na MM- i MM+ magazynem docelowym będzie magazyn konsygnacyjny własny lub magazyn lokalny, a magazynem źródłowym – magazyn konsygnacyjnym odbiorcy.

Uwaga
Nie można przesunąć (zwrócić) zasobów z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy, pochodzących pierwotnie z magazynu konsygnacyjnego własnego, na magazyn lokalny i odwrotnie – pochodzących z magazynu lokalnego na magazyn konsygnacyjny własny).

Zwracane zasoby mogą zostać przesunięte jedynie na magazyn, z którego trafiły na magazyn konsygnacyjny odbiorcy. W przypadku zwracania zasobów na magazyny lokalny nie ma jednak znaczenia, czy jest to ten sam

magazyn lokalny, czy inny magazyn lokalny – ważne by był to magazyn lokalny. Zasoby pierwotnie pochodzące z magazynu konsygnacyjnego własnego muszą trafić z powrotem na dokładnie ten sam magazyn.

Zwrot z magazynu konsygnacyjnego własnego

W sytuacji, gdy nabywca nie rozchodował całości towaru przyjętego na magazyn konsygnacyjny własny i umówił się z dostawcą na zwrot takiego towaru, taką operację można zarejestrować dokumentem KIPZ lub RW, w zależności od momentu rejestrowania zwrotu.

Dokument KIPZ można wystawić tylko przed rozliczeniem z dostawcą za część towaru, która została już sprzedana.

Uwaga
System pozwoli na zwrot dokumentem KIPZ tylko tych zasobów, które znajdują się w danej chwili na magazynie konsygnacyjnym własnym, do którego odnosi się PZ, do której wystawiana jest KIPZ. Zwrotowi nie podlegają zasoby będące na innych magazynach, mimo, że zostały pierwotnie przyjęte tym samym dokumentem PZ, do którego wystawiana jest KIPZ.

Gdy nastąpi rozliczenie za sprzedany towar, zwrot pozostałych towarów można zarejestrować dokumentem RW.

Zwrócony towar nie jest uwzględniany przy następnych rozliczeniach z dostawcą – na dokumencie ZSK.

Zwrot z magazynu lokalnego

Gdy w procesie konsygnacji towar trafił z magazynu konsygnacyjnego własnego na magazyn lokalny, nie ma możliwości zwrotu takiego towaru. Tego typu operacja jest jednoznaczna z zakupem tego towaru od dostawcy.

Czy ten artykuł był pomocny?