ZZ na magazyn konsygnacyjny własny

Rejestrowanie dokumentu ZZ wykorzystywane jest w procesie, w którym nabywca składa zamówienie u sprzedawcy na towar konsygnacyjny, który w wyniku realizacji zamówienia trafia na magazyn konsygnacyjny własny.

Uwaga
Jeśli przynajmniej w jednym z trzech miejsc na dokumencie ZZ – w nagłówku, na opakowaniach lub supozycjach, zostanie wskazany magazyn konsygnacyjny własny, który jest powiązany z kontrahentem, nie ma możliwości edycji sprzedawcy/dostawcy na tym dokumencie.

Z zamówienia zakupu, które posiada subpozcyje wystawione na magazyn konsygnacyjny własny nie ma możliwości wygenerowania FZ. Można wygenerować z niego dokumentu PZ, który wprowadzi zasób na magazyn.

Uwaga
Jeśli do zamówienia zakupu zostanie utworzony dokument PZ, to nie ma możliwości wygenerowania do niego FZL. Natomiast, jeśli do ZZ zostanie najpierw utworzona FZL, to wówczas nie można wystawić PZ (czyli nie ma możliwości obsługi konsygnacji).

Czy ten artykuł był pomocny?