Kolektor

image_print

Kolektor danych to przenośny terminal batchowy wyposażony w czytnik kodów kreskowych. Przeznaczony jest głównie do przeprowadzania inwentaryzacji w magazynie bądź w sklepie. Parametry umieszczone na zakładce Kolektor dostępnej w menu System → Konfiguracja pozwalają na konfigurację kolektora, z którym ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwe jest pobranie danych z kolektora na arkusz inwentaryzacyjny (AI) za pomocą przycisku [Odczyt z kolektora]. Kolektory danych, z którymi współpracuje system to Zebex PDL20 oraz CipherLab 8300.

Zakładka kolektor
Zakładka kolektor

W obszarze zakładki wyróżniono pola:

  • Plik sterownika – wskazuje ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll, odpowiedzialnego za połączenie z kolektorem. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
      1. Comarch.B2.Collector.dll dla kolektora Zebex PDL20
      2. Comarch.B2.Collector.CipherLab.dll dla kolektora CipherLab 8300
Wskazówka
Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne kolektory danych.
  • Model kolektora – należy wskazać model kolektora z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyCollector.dll, imitującego prawidłowe połączenie z kolektorem.
  • Kod kolektora – należy wybrać kod kolektora, spośród zdefiniowanych kolektorów batchowych w systemie w lokalizacji Konfiguracja → Ogólne → Urządzenia zewnętrzne
  • Port kolektora – należy wskazać port, do którego podłączony jest kolektor

Przycisk [Test kolektora] umożliwia przetestowanie połączenia z kolektorem.

Czy ten artykuł był pomocny?