Waga metkująca

image_print

Waga metkująca (etykietująca) to urządzenie pozwalające, poza zważeniem towaru, na wydruk etykiety z kodem kreskowym produktu. Wagę metkującą, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum, można skonfigurować z poziomu zakładki Waga metkująca w menu System Konfiguracja.

Zakładka Waga metkująca

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji wagi metkującej to:

  • Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku Comarch.B2.LabellingScale.dll, odpowiedzialnego za połączenie z wagą.
Wskazówka
Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne wagi.
  • Dostępne wagi – należy wskazać model wagi z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika. Waga metkująca, z którą współpracuje system, to Novitus Dibal L860DB.
  • Wersja, Opis, Dział wagi – polach zostaną uzupełnione automatycznie po wybraniu pliku sterownika
  • Typ ceny – należy wybrać typ ceny, który będzie wykorzystywany podczas używania wagi metkującej spośród typów cen dostępnych w systemie

Poniżej parametrów konfiguracyjnych wagi metkującej znajduje się tabelka mapowania stawek VAT. Należy w niej ustalić wartości stawek VAT wagi, jakie będą odpowiadały poszczególnym stawkom systemowym.

Uwaga
W związku z tym, iż najczęściej wagi metkujące przeznaczone są do samodzielnego ważenia przez konsumentów produktów w sklepie i drukowania etykiet z ich kodem kreskowym, konfiguracja wagi z systemem Comarch ERP Altum nie jest konieczna. Waga fizycznie nie musi być podpięta do systemu. Konieczne jest natomiast wprowadzenie do wagi kodów EAN wagowych, które zostały zdefiniowane w systemie Comarch ERP Altum dla artykułów. Kod wydrukowany na wadze może być zaczytany czytnikiem do systemu. Artykuł zostanie rozpoznany przez system na podstawie zdefiniowanego kodu, a jego cena zostanie przeliczona na podstawie wagi artykułu.

Czy ten artykuł był pomocny?