Komunikaty na POS

image_print

Komunikaty na POS

Aby istniała możliwość wysyłania komunikatów użytkownikom pracującym na stanowiskach POS w pierwszej kolejności należy zaznaczyć parametr Obsługa komunikatów na wybranych centrach POS na zakładce Stanowiska POS. Następnie istnieje możliwość ich zdefiniowania na zakładce Oddziały.

Zakładka Oddziały

Z poziomu zakładki Oddziały istnieje możliwość wysyłania na poszczególne stanowiska POS dedykowanych komunikatów. W tym celu z poziomu centrum do którego należy POS (bądź centrum nadrzędnego) należy otworzyć zakładkę Oddziały -> Komunikaty POS.

Po jej wybraniu otwarta zostanie lista ze zdefiniowanymi już komunikatami.

Lista komunikatów POS

W celu dodania nowego komunikatu należy wybrać przycisk [Dodaj]. Otwarty zostanie formularz definiowania nowego komunikatu.

Formularz tworzenia komunikatu

Zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne  w sekcji Komunikaty należy określić:

 • Temat – (pole wymagane) tytuł notatki wysyłanej na stanowisko POS
 • Zakończone – parametr domyślnie odznaczony z możliwością ręcznego zaznaczenia przez użytkownika lub zaznaczany automatycznie jeśli upłynie data w polu Data końcowa.
 • Priorytet – pozwala określić ważność notatki (kolejność prezentowania komunikatów na POS) do wyboru są opcje
  • Normalny
  • Wysoki
 • Treść – (pole wymagane) pole tekstowe pozwalające na wprowadzenie treści/linków wysyłanych na POS
 • Centra POS – centrum POS dostępne w strukturze firmy do jakich dana notatka ma zostać wysłana. Wymaganym jest aby co najmniej jedno centrum POS miało zaznaczony parametr Aktywny.
Uwaga
Aby notatka została wysłana na dane stanowisko POS musi zostać zaznaczony parametr Aktywny.
 • Notatki – treść komunikatu nie przekazywana na POS, pozwala na doszczegółowienie pola Treść o informacje istotne dla centrali.

W sekcji Szczegóły planowania, możliwe jest określenie daty obowiązywania danej notatki z możliwością określenia: Daty początkowej, Daty końcowej lub zaznaczenia parametru Wydarzenie całodzienne.

Zakładka Realizacja

Zakładka pozwala zweryfikować informacje związane z komunikatem przesłanym do POS:

 • Kod POS – kod stanowiska POS na którym zostało potwierdzone przeczytanie komunikatu
 • Kod operatora – kod operatora, który potwierdził przeczytanie komunikatu
 • Imię – imię operatora, który potwierdził przeczytanie komunikatu
 • Nazwisko – nazwisko operatora, który potwierdził przeczytanie komunikatu
 • Przeczytano – data i godzina potwierdzenia przeczytania komunikatu

Po synchronizacji komunikatu na stanowisko POS istnieje możliwość wydłużenia czasu obowiązywania komunikatu lub zaznaczenia parametru Zakończone.

Czy ten artykuł był pomocny?