Skanowanie kontekstowe

image_print

W Comarch POS istnieje możliwość rozpoznawania skanowanego obiektu, na podstawie zdefiniowanej dla niego maski kodu.

Przykład
Wystawiony zostaje dokument handlowy, a następnie operator skanuje kartę kontrahenta. Skutkuje to automatycznym przypisaniem tego kontrahenta do aktywnego dokumentu. Zeskanowanie karty w innym miejscu aplikacji skutkuje otwarciem karty kontrahenta.

Na wstążce, w sekcji Stanowiska POS (przy edycji centrum typu Firma, na zakładce Stanowiska POS) dostępny jest przycisk [Wzorce kodów kreskowych].

Przycisk Wzorce kodów kreskowych

Po jego naciśnięciu otwiera się lista pozwalająca na zdefiniowanie wzorców masek dla poszczególnych obiektów. Maska ma postać wyrażenia regularnego. Na liście są wyświetlane trzy kolumny:

 • Nazwa obiektu – pole wyboru dostępnych typów obiektów: Artykuł, Kontrahent, Bon, Dokument, Pracownik
 • Maska – pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie wyrażenia regularnego
 • Liczba porządkowa – kolumna domyślnie ukryta

Wzorce masek są definiowane w obrębie firmy i po zapisie automatycznie są przesyłane na wszystkie stanowiska POS przypiętego do centrów podrzędnych do danej firmy.

Uwaga
W przypadku skonfigurowania wzorców kodów kreskowych dla firmy głównej, maski nie będą przesyłane do centrów podrzędnych o typie Firma.
Uwaga
Miejsca, w których zeskanowanie kodu obiektu nie wywoła żadnej akcji:

 • Ekran logowania
 • Okna modalne (m.in. komunikaty, dodawanie adresu kontrahenta)
 • Widok otwarcia/zamknięcia dnia (z wyjątkiem skanowania pracownika)

Oprócz zdefiniowania masek, należy również uruchomić funkcjonalność skanowania kontekstowego poprzez zaznaczenie parametru na definicji centrum, na zakładce Stanowiska POS.

Parametr Kontekstowe skanowanie kodów kreskowych

Kontekstowe skanowanie kontrahenta

W przypadku zeskanowania kodu kontrahenta:

 • na dokumencie (PAR, FS, OS, ZS, FSL, RLS, TF lub korekcie ręcznej) wskazany kontrahent ustawi się jako Nabywca/Odbiorca. Na potwierdzeniu wywozu, na dokumencie TF wyłączone jest skanowanie kontekstowe dla obiektu Kontrahent
 • na dokumentach kasowych (KP/KW) wskazany kontrahent ustawi się jako Płatnik
 • na liście kontrahentów wskazany kontrahent powinien zostać wyszukany
 • w dowolnym innym miejscu otworzy się karta kontrahenta w trybie do podglądu.

Kontekstowe skanowanie artykułu

W przypadku zeskanowania kodu artykułu (lub numeru partii):

 • na liście artykułów wskazany artykuł powinien zostać wyszukany
 • w dowolnym innym miejscu otworzy się listę artykułów przefiltrowaną do wskazanego artykułu/partii
 • na dokumencie wskazany artykuł zostanie dodany jako element dokumentu (nie dotyczy dokumentu TF).

W przypadku zeskanowania numeru partii na oknie Wybierz właściwości (wybór cech), wyszuka się odpowiednia partia wskazanego artykułu i podmieni ją na liście elementów dokumentu.

Kontekstowe skanowanie pracownika

W przypadku zeskanowania numeru karty pracownika/operatora:

 • na dokumencie (PAR, FS, korektach, ZS, OS, MM-, PRP, KP, KW, FSL, RLS, TF) wskazany pracownik zostanie ustawiony jako Obsługujący
 • na otwarciu/zamknięciu dnia wskazany pracownik zostanie ustawiony jako Obsługujący
 • w dowolnym innym miejscu nie wywoła żadnej akcji.
Uwaga
Na dokumentacji KP/KW zeskanowanie pracownika nie ustawi go w polu Płatnik.

Kontekstowe skanowanie dokumentu

W przypadku zeskanowania numeru dokumentu:

 • na liście dokumentów danego typu wskazany dokument zostanie wyszukany
 • w dowolnym innym miejscu zostanie wyszukany dokument lokalnie (również na parkingu). Po wyszukaniu wyświetli się okno z podglądem danego dokumentu. W przypadku wyszukania dokumentu z parkingu, zostanie on otwarty w trybie do edycji.

Kontekstowe skanowanie bonu

W przypadku zeskanowania numeru bonu (jeżeli nie jest powiązany z kontrahentem jako kartą stałego klienta):

 • na dokumencie handlowym zostanie dodany bon jako element do sprzedaży
 • na KP/KW zostanie przyjęta płatność w formie Bon własny
 • na oknie płatności otworzy się okno dodawania bonów własnych i doda się do niej wskazany bon
 • w pozostałych miejscach systemu otwiera się listę artykułów zawężoną do wskazanego bonu.

W przypadku zeskanowania bonu powiązanego z kontrahentem jako kartą stałego klienta (analogicznie jak dla skanowania kodu kontrahenta):

 • na dokumentach ustawi się powiązany do wskazanego bonu kontrahent jako Nabywcę/Odbiorcę
 • w pozostałych miejscach systemu otwiera się do podglądu kartę powiązanego kontrahenta.

Czy ten artykuł był pomocny?