Rabaty

image_print

Lista rabatów obsługiwanych w aplikacji Comarch POS dostępna jest w artykule Rabaty. Definiowanie rabatów odbywa się w systemie Comarch ERP Altum.
Zasady i kolejność naliczania rabatów opisane są w artykule Rabaty – Informacje ogólne.
Aby zdefiniować nowy rabat należy w systemie Comarch ERP Altum wybrać Sprzedaż → Rabaty, a następnie dodać nowy rabat. W polu Typ rabatu należy wybrać jeden z dostępnych w systemie typów w zależności od rodzaju definiowanej promocji.

Definiowanie nowego rabatu w systemie Comarch ERP Altum

Sposób w jaki naliczane są promocje pakietowe został sparametryzowany na definicjach dokumentów paragonu (PAR), faktury sprzedaży (FS), ofertach sprzedaży (OS) oraz zamówienia sprzedaży (ZS). Aby zmienić parametr Obsługa rabatów pakietowych należy edytować centrum/firmę do którego należy stanowisko POS i na zakładce Dokumenty wybrać dokument PAR, FS, OS lub ZS i w sekcji Parametry dokumentu wybrać jedną z wartości:

  • Automatyczna przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu. Wartość domyślna.
  • Ręczna – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Nalicz promocje]

W przypadku gdy na definicji dokumentu (OS, ZS, FS, PAR) parametr Obsługa rabatów pakietowych jest odznaczony, na danym typie dokumentu promocje pakietowe nie są naliczane – system nie weryfikuje przynależności elementów do pakietu podczas dodawania elementów. Rabaty podczas zatwierdzania lub modyfikacji danych na dokumencie nie są naliczane.

Czy ten artykuł był pomocny?