Waluty

image_print

Parametr Sprzedaż w różnych walutach wg kursu – umożliwia przeprowadzanie transakcji (sprzedaży) we wszystkich walutach zdefiniowanych w systemie.

Domyślnie w systemie Comarch ERP Altum nominały są zdefiniowane dla walut PLN, EUR i USD. W przypadku dodania nowej waluty do systemu, istnieje możliwość wprowadzenia odpowiednich nominałów z poziomu Konfiguracja → Waluty. W tym celu należy edytować odpowiednią walutę i na zakładce Nominały wprowadzić dane dotyczące symbolu nominału, przelicznika w stosunku do nominału jednostkowego, a także można wprowadzić dodatkowy opis. Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Aby wprowadzone nominały były dostępne w funkcjonalności zliczania stanu kasy, należy zaktualizować dane na stanowisku POS lub uruchomić aplikację ponownie.

Waluty w oknie płatności

Po wyświetleniu okna płatności kwota z pola Do zapłaty zostanie automatycznie przeniesiona do pola znajdującego się nad klawiaturą numeryczną, dzięki czemu użytkownik ma od razu możliwość zmiany kwoty z klawiatury. Przycisk [Przypisz] widoczny z prawej strony pola pozwala na ponowne przypisanie pełnej kwoty do rozliczenia. Kwota domyślnie wyświetlona jest w walucie systemowej. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. Zmiana waluty spowoduje wyświetlenie kwoty do zapłaty w wybranej walucie, w wartości przeliczonej po kursie zdefiniowanym w systemie Comarch ERP Altum.
Przypisanie kwoty do formy płatności odbywa się przez naciśnięcie na kafel z daną formą płatności np. [Gotówka] lub [Karta]. W oknie płatności wyświetlane są wszystkie aktywne formy płatności zdefiniowane dla stanowiska POS. Dezaktywacja danej formy płatności, bądź jej odłączenie od stanowiska POS spowoduje, że nie będzie już wyświetlana na oknie płatności.
Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności np. Gotówka zostanie zaprezentowana jako suma płatności w każdej z walut osobno.
Wyświetlenie kwoty w polu Pozostało/Reszta będzie zależeć od sumy wszystkich płatności przeliczonych na walutę systemową. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełni pole znajdujące się nad klawiaturą numeryczną pozostałą kwotą do zapłaty.

Okno otwarcia i zamknięcia dnia

Na oknie otwarcia dnia wyświetlony jest stan początkowy kasy dla formy płatności typu Gotówka w ramach walut dostępnych w systemie. Okno zamknięcia dnia zawiera listę wszystkich form płatności dostępnych na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut.

Wpłaty i wypłaty kasowe

Wpłaty i wypłaty kasowe w programie Comarch POS mogą być realizowane w różnej walucie (o ile został dołączony rejestr obsługujący walutę inną niż systemowa), w wybranej formie płatności oraz wystawiane na kontrahenta lub pracownika.

Czy ten artykuł był pomocny?