Korekta ręczna ilościowa

image_print

Na pozycji ręcznej korekty ilościowej należy definiować ilość, cenę oraz wartość przed korektą. Oprócz tego, na formularzu dodawania pozycji ukryte są pola odnoszące się do typu ceny, ceny początkowej oraz rabatu.

Dla korekt ręcznych KIFS/KIPAR:

 • tworzone są subpozycje o charakterze „przychodowym”, na których użytkownik może wskazać magazyn, na który towar zostanie zwrócony, zdefiniować jego cechy, jak również podać koszt zakupu takiego towaru.
 • wartość zakupu/nabycia na subpozycjach KIPAR i KIFS musi zostać wprowadzona z ujemnym znakiem.
 • po zatwierdzeniu system wygeneruje, automatycznie lub na żądanie operatora, dokumenty PW, przyjmujące towar o określonej cesze, na wskazany magazyn.

Uwaga
Jeśli na subpozycjach ręcznych KIPAR i KIFS, użytkownik nie zdefiniuje wartości zakupu/nabycia dla artykułu o typie towar, wówczas podczas zatwierdzania dokumentu system poinformuje o tym i zapyta czy kontynuować.

Podczas generowania dokumentu PW:

 • system pomija subpozycje KIFS/KIPAR, dla których zostały już w całości utworzone dokumenty PW oraz te subpozycje, do których magazynu, PW nie ma uprawnień
 • wartości subpozycji PW zostaną ustalone na podstawie kosztów, określonych na źródłowej KIFS/KIPAR. Wartość na pozycji PW zostanie ustalona na podstawie sumy wartości subpozycji.

Na dokumencie PW utworzonym w wyniku zatwierdzenia KIFS/KIPAR:

 • ilość na pozycji podlega edycji i może zostać zmniejszona
 • nie ma możliwości dodania nowych subpozycji

Dla korekt ręcznych KIFZ:

 • utworzona zostanie jedna subpozycja o charakterze „rozchodowym”, z ilością wynikającą z korekty. Taka subpozycja nie będzie wskazywała na żaden zasób
 • wartość zasobu zostanie ustalona na podstawie wartości pozycji korekty
 • edycji podlega magazyn oraz wartości cech
 • towar, który ma zostać zwrócony z wielu magazynów, będzie musiał mieć utworzonych wiele pozycji

Podczas generowania dokumentu RW:

 • system pobierze zasoby w ilości nieprzekraczającej ilości z KIFZ, zgodnie z metodą kolejkowania ,uwzględniając przy tym wartości cech określone na poszczególnych subpozycjach dokumentu KIFZ. W przypadku, gdy towar ma zostać zwrócony z wielu magazynów, operator będzie musiał utworzyć wiele pozycji na dokumencie ręcznej KIFZ
 • pozycje nie są grupowane

 

Czy ten artykuł był pomocny?