Korekta ręczna stawki VAT

image_print

Korekta stawki VAT

Na pozycjach ręcznej korekty stawki VAT, podobnie jak na pozycjach korekty wartościowej, można wprowadzić w sekcji przed korektą: ilości, ceny, wartości i stawki VAT.

Na korekcie stawki VAT, z poziomu szczegółów pozycji, w sekcji Kalkulacja – po korekcie można zdefiniować jedynie stawkę VAT. Ilość oraz cena są automatycznie przenoszona z sekcji Kalkulacja – przed korektą.

Korekty do dokumentów rozchodowych – FS i PAR, nie posiadają sekcji Subelementy, gdyż dostępne na nich artykuły nie odnoszą się do zasobów na magazynie.

Przy zatwierdzaniu korekty system generuje dokument korekty VAT w rejestrze VAT.

Do ręcznych korekt stawki VAT nie ma potrzeby generowania dokumentów magazynowych, gdyż nie powodują one ruchu na magazynie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?