Korekta ręczna wartościowa

image_print

Na korekcie wartościowej formularza pozycji, w sekcji Kalkulacja – po korekcie można zdefiniować: cenę oraz wartość. Ilość jest automatycznie przenoszona z sekcji Kalkulacja – przed korektą.

Korekty do dokumentów rozchodowych – FS i PAR, nie posiadają sekcji Subelementy, gdyż dostępne na nich artykuły nie odnoszą się do zasobów na magazynie.

W przypadku KWFZ, zmiana ceny i wartości pozycji wpływa na koszty zakupu i nabycia artykułów znajdujących się na magazynie.

Dla każdej pozycji tworzona jest jedna subpozycja ręcznej KWFZ, na której można zmienić tylko magazyn. Wartość subpozycji ustalana jest na podstawie wartości netto pozycji korekty, wyrażonej w walucie systemowej. Użytkownik nie może usuwać/dodawać subpozycji. Jeżeli korekta danej pozycji ma dotyczyć wielu magazynów, użytkownik musi utworzyć wiele pozycji dokumentu ręcznej KWFZ.

Przy zatwierdzaniu korekty KWFZ, generowany jest dokument KK na podstawie subpozycji. W ten sposób cała wartość korekty znajduje odzwierciedlenie w korekcie kosztu sprzedaży. System nie będzie natomiast korygował wartości zasobów magazynowych.

Do ręcznych korekt wartościowych nie są generowane dokumenty magazynowe, gdyż nie powodują one ruchu na magazynie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?