Lista: Historia stawek kosztowych

Aplikacja Lista: Historia stawek kosztowych umożliwia przegląd zmian kosztów aktywności produkcyjnych dla zdefiniowanego obrębu czasu.

Opis przycisków dostępnych w aplikacjach typu Lista oraz opis możliwości aplikacji (np. zarządzanie polami dostępnymi w nagłówku i sekcjach dodatkowych) znajduje się w dokumencie Listy.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Lista: Historia stawek kosztowych

Nagłówek

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:

 • Centrum kosztów – umożliwia filtrowanie po stawkach kosztowych należących do wybranych centrów kosztowych
 • Rodzaj usługi – umożliwia filtrowanie po stawkach kosztowych dla wybranych rodzajów usług
 • Zastosowanie stawki kosztowej – umożliwia filtrowanie po wybranym zastosowaniu. Dostępne są następujące wartości:
  • (wszystkie)
  • Planowane
  • Rzeczywiste
  • Kalkulacja 1
  • Kalkulacja 2
  • Kalkulacja 3
 • Rodzaj kosztów – umożliwia filtrowanie po stawkach kosztowych dla wybranych rodzajów kosztów
 • Stawka kosztowa obowiązująca od – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału czasowego dla wyświetlanych danych, w którym obowiązuje zdefiniowana wcześniej w aplikacji Stawki kosztów wartość stawki kosztowej
 • Stawka kosztowa obowiązująca do – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału czasowego, w którym obowiązuje zdefiniowana wcześniej w aplikacji Stawki kosztów wartość stawki kosztowej
 • Cena obowiązująca od – umożliwia zdefiniowanie dolnej granicy przedziału czasowego cen wyświetlanych stawek kosztowych
 • Cena obowiązująca do – umożliwia zdefiniowanie górnej granicy przedziału czasowego cen wyświetlanych stawek kosztowych
Wskazówka
Przycisk [Pomoc uzupełniania wartości] pozwala na wybranie w danym polu kilku wartości.
Uwaga
Przy użyciu przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] → [Ustal pola wyszukiwania] dostępnego w tabeli, jest możliwe aktywowanie dodatkowych pól filtrowania.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera tabelę, która wyświetla dane zgodnie ze zdefiniowanymi filtrami w nagłówku aplikacji.
W tabeli dostępne są następujące przyciski:

 • Ustal właściwości zapytań i wyników – umożliwia zdefiniowanie widoku, dodanie/usunięcie kolumn z tabeli oraz modyfikację ustawień sortowania.
 • Wyświetl/Ukryj obszary – umożliwia modyfikację wyświetlania tabeli, do wyboru są poniższe opcje:
  • Ukryj/Wyświetl nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Pokaż obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar i grupowanie danych według wybranego atrybutu.
  • Ukryj obszar grupowania i sortowania – umożliwia ukrycie obszaru grupowania.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli. Przycisk jest dostępny jeżeli dane w tabeli zostaną zgrupowane zgodnie z wybraną kolumną.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli. Przycisk jest dostępny jeżeli dane w tabeli zostaną zgrupowane zgodnie z wybraną kolumną.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Szczegółowy opis funkcji dostosowania widoku znajduje się w artykule Personalizacja interfejsu.

Kolumny w tabeli odpowiadają opisom pól dostępnych w nagłówku aplikacji. Dodatkowo jest wyświetlana kolumna zawierające stawki:

 • Koszty – wyświetlana jest wartość przypisana dla danej stawki kosztowej

Czy ten artykuł był pomocny?