Lista: Porównania kalkulacji produktów

Aplikacja Lista: Porównania kalkulacji produktów umożliwia przegląd porównań kalkulacji utworzonych w aplikacji Porównanie kalkulacji produktów. Akcja wykonywana z poziomu listy pozwala na aktualizację wybranych porównań.

Dane wyświetlane w wynikach wyszukiwania pobierane są z aplikacji Porównania kalkulacji produktów.

Opis przycisków dostępnych w aplikacjach typu Lista oraz opis możliwości aplikacji (np. zarządzanie polami dostępnymi w nagłówku i sekcjach dodatkowych) znajduje się w dokumencie Listy.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Lista: Porównanie kalkulacji produktów

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajduje się przycisk akcji oraz pola umożliwiające filtrowanie wyników wyszukiwani według wyznaczonych kryteriów.

 • [Wybierz akcję] → [Porównaj kalkulacje] – umożliwia zaktualizowanie porównania kalkulacji produktów. Otwiera okno dialogowe Porównanie kalkulacji produktów. Szczegółowy opis okna dialogowego jest dostępny w artykule Porównanie kalkulacji produktów.
Uwaga
Aby akcja była dostępna należy wybrać porównanie kalkulacji w tabeli, które zostanie ponownie obliczone przy pomocy akcji.

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:

 • Rodzaj kalkulacji – umożliwia wybranie porównania kalkulacji danego rodzaju, dla którego mają zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Numer – umożliwia wybranie porównania kalkulacji, dla których mają zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Schemat kalkulacji – umożliwia filtrowanie za pomocą schematu kalkulacji według którego zostały obliczone porównania kalkulacji
 • Odpowiedzialny pracownik – umożliwia filtrowanie porównań kalkulacji na podstawie przypisanego pracownika
Wskazówka
Przycisk [Pomoc uzupełniania wartości] pozwala na wybranie w danym polu kilku wartości.
Uwaga
Przy użyciu przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] → [Ustal pola wyszukiwania] dostępnego w tabeli, jest możliwe aktywowanie dodatkowych pól filtrowania.

Okno dialogowe Porównanie kalkulacji produktów

Okno dialogowe Porównanie kalkulacji produktów jest wyświetlane po wybraniu przycisku [Wybierz akcję] → [Porównaj kalkulacje]. Umożliwia skonfigurowanie porównania kalkulacji, która zostaną ponowie obliczona.

Okno dialogowe Porównanie kalkulacji produktów

Okno dialogowe Porównanie kalkulacji produktów składa się z zakładek Ogólne oraz Ustawienia. Zakładka Ogólne zawiera następujące pola oraz parametry:

 • Wybór – umożliwia wybranie obiektów, dla których zostanie wykonana akcja. Dostępne są wartości:
  • Ponownie uruchom zapytanie do bazy danych (ignoruj wybór) – lista porównań kalkulacji zostanie odświeżona, na podstawie zdefiniowanych parametrów w nagłówku aplikacji
  • Tylko wybrane obiekty – akcja zostanie wykonana, dla obiektów wybranych z listy
  • Pomiń wszystkie wybrane obiekty – akcja zostanie wykonana dla obiektów, które nie zostały wybrane na liście
 • Sekcja Parametry – umożliwia zdefiniowanie ustawień dotyczących kalkulacji. Dostępne są następujące pola oraz parametry:
  • Ustawienie daty porównania – umożliwia wybranie ustawień dla daty porównania. Dostępne są opcje:
   • Zastosuj datę realizacji – data wykonania kalkulacji. W polu Data porównania automatycznie wyświetlana jest aktualna data.
   • Zastosuj wybraną datę – umożliwia wybranie daty w polu Data porównania
  • Data porównania – umożliwia zdefiniowanie daty porównania kalkulacji
  • Odpowiedzialny pracownik – umożliwia wybranie osoby kontaktowej oraz odpowiedzialnej za porównanie kalkulacji. Wybrany użytkownik musi być pracownikiem firmy.
  • Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia – jeżeli parametr jest aktywny to ostrzeżenia systemu związane z wykonaniem zadania w tle są automatycznie zatwierdzane

Zakładka Ustawienia umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zadania w tle.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera tabelę, która wyświetla dane zgodnie ze zdefiniowanymi filtrami w nagłówku aplikacji.
W tabeli dostępne są następujące przyciski:

 • Ustal właściwości zapytań i wyników – umożliwia zdefiniowanie widoku, dodanie/usunięcie kolumn z tabeli oraz modyfikację ustawień sortowania.
 • Pokaż/Ukryj obszary – umożliwia modyfikację wyświetlanej tabeli, do wyboru są poniższe opcje:
  • Ukryj/Pokaż nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Wyświetl obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar i grupowanie danych według wybranego atrybutu.
  • Ukryj obszar grupowania i sortowania – umożliwia ukrycie obszaru grupowania.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Szczegółowy opis funkcji dostosowania widoku znajduje się w artykule Personalizacja interfejsu.

W tabeli są dostępne następujące kolumny:

 • Rodzaj kalkulacji – wyświetlany jest rodzaj porównania kalkulacji
 • Numer – wyświetlany jest numer porównania kalkulacji
 • Oznaczenie – wyświetlana jest nazwa porównania kalkulacji
 • Data porównania – wyświetlana jest data porównania kalkulacji
 • Schemat kalkulacji – wyświetlany jest schemat kalkulacji według którego zostały obliczone kalkulacje składowe porównania kalkulacji
 • Odpowiedzialny pracownik – wyświetlany jest login pracownika przypisanego do porównania kalkulacji
 • Nazwa odpowiedzialnego pracownika – wyświetlana jest nazwa przypisanego do porównania kalkulacji pracownika
 • Status – wyświetlany jest status porównania kalkulacji
 • Koszty podstawowe ogółem – wyświetlany jest koszt z kalkulacji podstawowej porównania
 • Koszty porównywane ogółem – wyświetlany jest koszt z kalkulacji porównywanej
 • Odchylenie – wyświetlane jest odchylenie pomiędzy kwotą podstawową, a porównywaną
 • Odchylenie (w %) – wyświetlane jest odchylenie (w wartości procentowej) pomiędzy kwotą podstawową a porównywaną
 • Znacznik usuwania – w przypadku gdy do kalkulacji jest dodany znacznik usuwania, w kolumnie znajduje się symbol

Czy ten artykuł był pomocny?