Lista: Artykuły zakupu

Aplikacja Lista: Artykuły zakupu umożliwia przegląd artykułów zakupu z utworzonym i zdefiniowanym widokiem Zakup w aplikacji Artykuły. Akcja wykonywana z poziomu listy pozwala na tworzenie kilku kalkulacji jednocześnie.

Dane wyświetlane w wynikach wyszukiwania pobierane są z aplikacji Artykuły

Opis przycisków dostępnych w aplikacjach typu Lista oraz opis możliwości aplikacji (np. zarządzanie polami dostępnymi w nagłówku i sekcjach dodatkowych) znajduje się w dokumencie Listy.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Lista: Artykuły zakupu

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajduje się przycisk akcji oraz pola umożliwiające filtrowanie wyników wyszukiwani według wyznaczonych kryteriów.

 • [Wybierz akcję] → [Utwórz kalkulację] – umożliwia utworzenie kalkulacji dla wybranych artykułów. Otwiera okno dialogowe Utwórz kalkulacje. Szczegółowy opis akcji znajduje się w rozdziale Okno dialogowe Utwórz kalkulację.
Uwaga
Aby akcja była dostępna należy wybrać artykuł w tabeli, dla którego ma zostać utworzona kalkulacja.

Pola dostępne w nagłówku aplikacji umożliwiają filtrowanie danych. Dostępne są poniższe filtry:

 • Artykuł – umożliwia wybranie artykułu lub kilku artykułów, dla których maja zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Oznaczenie artykułu – umożliwia wybranie opisu artykułu, dla którego mają zostać wyświetlone dane w tabeli, zdefiniowanego w polu Oznaczenie w aplikacji Artykuły
 • Podstawowa jednostka artykułu – umożliwia filtrowanie danych zgodnie z wybraną jednostką artykułu
 • Status – umożliwia filtrowanie danych zgodnie ze zdefiniowanych dla nich statusem w aplikacji Artykuły → pole Status. Do wyboru są następujące opcje:
  • (wszystkie) – wyświetla artykuły niezależnie od statusu
  • Niezastąpiony – wyświetla artykuły tylko ze statusem Niezastąpiony
  • Zastąpiony – wyświetla artykuły tylko ze statusem Zastąpiony
  • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0 – wyświetla artykuły, które zostały zastąpione z uwagi na ich brak dostępności
  • Wycofany – wyświetla artykuły tylko ze statusem Wycofany
  • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0 – wyświetla artykuły, które zostały wycofane z uwagi na brak ich dostępności
 • Klasyfikacja 1 – umożliwia filtrowanie po artykułach z wybraną klasyfikacją 1 w aplikacji Artykuły → widok Zakup
 • Klasyfikacja 2 – umożliwia filtrowanie po artykułach z wybraną klasyfikacją 2 w aplikacji Artykuły → widok Zakup
 • Klasyfikacja 3 – umożliwia filtrowanie po artykułach z wybraną klasyfikacją 3 w aplikacji Artykuły → widok Zakup
 • Klasyfikacja 4 – umożliwia filtrowanie po artykułach z wybraną klasyfikacją 4 w aplikacji Artykuły → widok Zakup
 • Klasyfikacja 5 – umożliwia filtrowanie po artykułach z wybraną klasyfikacją 5 w aplikacji Artykuły → widok Zakup
Uwaga
Przy użyciu przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] → [Ustal pola wyszukiwania] dostępnego w tabeli, jest możliwe aktywowanie dodatkowych pól filtrowania.
Uwaga
Wybór wielokrotny możliwy jest do zdefiniowania za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].

Okno dialogowe Utwórz kalkulację

Okno dialogowe Utwórz kalkulację jest wyświetlane po wybraniu przycisku [Wybierz akcję] → [Utwórz kalkulację]. Umożliwia skonfigurowanie kalkulacji, które zostaną utworzone dla wybranych artykułów.

Okno dialogowe Utwórz kalkulację

Okno dialogowe Utwórz kalkulacje składa się z zakładek Ogólne oraz Ustawienia. Zakładka Ogólne zawiera następujące pola oraz parametry:

 • Wybór – umożliwia wybranie obiektów, dla których zostanie wykonana akcja utworzenia kalkulacji. Dostępne są wartości:
  • Ponownie uruchom zapytanie do bazy danych (ignoruj wybór) – lista artykułów zostanie odświeżona, na podstawie zdefiniowanych parametrów w nagłówku aplikacji
  • Tylko wybrane obiekty – akcja zostanie wykonana, dla obiektów wybranych z listy
  • Pomiń wszystkie wybrane obiekty – akcja zostanie wykonana dla obiektów, które nie zostały wybrane na liście
 • Sekcja Parametry – umożliwia zdefiniowanie ustawień dotyczących kalkulacji. Dostępne są następujące pola oraz parametry:
  • Wykonaj obliczenie kalkulacji – jeżeli parametr jest aktywny dla utworzonej kalkulacji zostanie przeprowadzona akcja obliczenia.
Uwaga
Należy pamiętać, że po wykonaniu akcji Oblicz, dla kalkulacji nie jest możliwa edycja części danych wejściowych. Szczegółowe informacje dostępne są w artykule Kalkulacje handlowe oraz Kalkulacje kosztów produktów.
  • Rodzaj kalkulacji – umożliwia wybranie rodzaju kalkulacji, która zostanie utworzona. Rodzaj kalkulacji jest tworzony w aplikacji Rodzaje kalkulacji. Dla organizacji wielofirmowych konieczne jest wywołanie akcji z poziomu organizacji sprzedaży.
  • Schemat kalkulacji – umożliwia wybranie schematu kalkulacji dla tworzonej kalkulacji. Schemat kalkulacji musi zostać wcześniej utworzony w aplikacji Schematy kalkulacji. W środowiskach wielofirmowych schematy kalkulacji przypisane są do organizacji, dlatego dostępne do wyboru schematy kalkulacji będą zawężone do danych zdefiniowanych dla wybranej organizacji.
  • Ilość kalkulacji – umożliwia zdefiniowanie ilości artykułu dla jakiej zostaną wygenerowane kalkulacje. Po zapisaniu obliczonej kalkulacji nie istnieje możliwość edycji ilości kalkulacji.
  • Użyj wielkości lotu zakupu – parametr, jeżeli jest aktywny kalkulacje zostaną utworzone dla ilości lotu artykułu, która jest zdefiniowana w aplikacji Artykuły → widok Dostawcy → sekcja Dane dostawy → pole Wielkość partii zakupu. W przypadku braku danych ilości partii w widoku Dostawcy, dane zostaną pobrane z aplikacji Artykuły → widok Planowanie → sekcja Dane zakupu → pole Wielkość partii zakupu. Jeśli dane nie są zdefiniowane w wymienionych miejscach ilość zostanie pobrana z pola Ilość kalkulacji.
  • Dostawcaumożliwia zdefiniowanie dostawcy, podstawowa cena do obliczeń ceny sprzedaży zostanie pobrana z danych głównych dostawcy. Jeżeli nie został wybrany żaden dostawca, to jest on określany na podstawie ustawień w polu Wybór dostawcy w aplikacji Artykuły -> widok
  • Lista cenników zakupu – umożliwia wybranie cennika zakupu, który zostanie wykorzystany do określenia ceny zakupu dla kalkulowanego artykułu. Jeżeli schemat kalkulacji jest odpowiednio skonfigurowany, lista cenników zakupu nie jest wymagana. W przypadku wybrania listy cenników w polu zostanie ona użyta w kalkulacji. Jeśli lista cenników nie zostanie wybrana pobierana jest ona z aplikacji Partnerzy widok Dostawca. Jeżeli nie jest sprecyzowany dostawca lista cenników jest pobierana z aplikacji Artykuły widok Planowanie.
  • Lokalizacja – umożliwia wybranie organizacji, z której zostaną obrane dane planowania, dla artykułu (aplikacja Artykuły, widok Planowanie). Pole jest widoczne tylko dla środowisk wielofirmowych. Jeśli użytkownik nie jest przypisany do organizacji logistycznej, Pomoc do uzupełniania wartości jest niedostępna, wartość należy zdefiniować wpisując jej nazwę.
  • Ustawienie okresu obowiązywania – umożliwia wybranie ustawień dla daty porównania. Dostępne są opcje:
   • Zastosuj datę realizacji – data wykonania kalkulacji. W polu Termin obowiązywania automatycznie wyświetlana jest aktualna data.
   • Zastosuj wybraną datę – umożliwia wybranie daty w polu Termin obowiązywania
  • Termin obowiązywania – umożliwia zdefiniowanie daty utworzenia kalkulacji
  • Odpowiedzialny pracownik – umożliwia wybranie osoby kontaktowej oraz odpowiedzialnej za kalkulację. Wybrany użytkownik musi być pracownikiem firmy.

Zakładka Ustawienia umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zadania w tle.

Obszar roboczy

Szczegółowy opis funkcji dostosowania widoku znajduje się w artykule Personalizacja interfejsu.

Kolumny w tabeli odpowiadają opisom pól dostępnych w nagłówku aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?