Lista: Ceny sprzedaży

Opis aplikacji

Listy są to aplikację, które zapewniają przegląd wielu obiektów lub specjalne wyszukiwanie, aby można było obiekty później przetwarzać indywidualnie lub zbiorczo. Aplikacja Lista: Ceny sprzedaży służy do wykonywania zapytań o ceny sprzedaży wprowadzone m.in. dla klienta lub artykułu oraz do przeglądania utworzonych cen sprzedaży.

Listę można dostosowywać pod względem pól zapytań i wyświetlanych kolumn. Aby zmiany były stale dostępne, są zapisywane w widokach. Widoki pokazują widoczne kolumny w ich zdefiniowanych położeniach, uwzględniając funkcje sortowania i grupowania.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego. Pola dostępne w nagłówku pozwalają na wprowadzenie wartości, zgodnie z którymi zostanie przefiltrowany obszar roboczy. Z poziomu aplikacji Lista: Ceny sprzedaży istnieje możliwość przeglądania wszystkich lub wybranych cen sprzedaży.

Aplikacja Lista: Ceny sprzedaży

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się pola zapytania.

Istnieje możliwość wyszukiwania wg poniższych kryteriów:

 • Klient
 • Artykuł
 • Klasyfikacja cen klienta
 • Klasyfikacja cen artykułu
 • Data odniesienia
 • Data obliczeń
 • Organizacja sprzedaży – pole to umożliwia zawężenie wynik zapytania do organizacji, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych w odniesieniu do danej osoby
 • Rozwiniecie przyporządkowania
  • Bezpośrednio przyporządkowane ceny
  • Bezpośrednio i pośrednio przyporządkowane ceny

Edycja nagłówka listy

Nagłówek listy zawiera najważniejsze pola do wprowadzania i filtrowania wyszukiwania cen sprzedaży, jednak istnieje możliwość edycji pól w nagłówku, zgodnie z potrzebami użytkownika. Aby edytować pola nagłówka należy:

 • kursorem myszki najechać na obszar nagłówka i po kliknięciu prawego przycisku myszki wybrać opcję Ustaw pola wyszukiwania
 • lub wybrać przycisk w obszarze roboczym [Ustaw właściwości zapytań i wyników], następnie z listy opcję Ustal pola wyszukiwania

Użytkownik ma możliwość:

 • wybierania pól jakie mają być dostępne poprzez aktywację parametru, pod sekcją Dostępne pola
 • reorganizację pól, przy pomocy przycisku [Przesuń element w kolejności sortowania do przodu/tyłu]
Okno umożliwiające reorganizację pól wyszukiwania w nagłówku

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się lista, na której widoczne są ceny sprzedaży odpowiadające kryteriom wyszukiwania.

Dostępne kolumny w obszarze roboczym aplikacji Lista: Ceny Sprzedaży:

 • Cennik
 • Opis cennika
 • Organizacja sprzedaży
 • Nazwa organizacji sprzedaży
 • Klient
 • Nazwa klienta
 • Klasyfikacja cen klienta
 • Artykuł
 • Oznaczenie artykułu
 • Klasyfikacja cen artykułu
 • Próg
 • Jednostka progu
 • Rodzaj składnika cen
 • Opis rodzaju składnika cen
 • Wymiar ceny
 • Jednostka wymiaru ceny
 • Ilość, cena, procent
 • Waluta, jednostka, procent
 • Podlega rabatom
 • Poziom cenników
 • Typ cennika
 • Waluta

Szczegółowe informacje o kolumnach i ich objaśnienia znajdują się w dokumentacji Cenniki sprzedaży.

Edycja obszaru roboczego listy

Istnieje możliwość dostosowania widoku oraz modyfikacji, które informacje o cenach sprzedaży będą widoczne na liście znajdującej się w obszarze roboczym. Można utworzyć więcej widoków w celu wyświetlania cen sprzedaży na wiele sposobów z różnymi informacjami.

Dostępne opcje pod przyciskiem [Ustaw właściwości zapytań i wyników]:

 • ustawienia właściwości widoku
 • ustalanie pól wyszukiwania
 • definiowanie grupowania i sortowania
 • wybór kolumn
 • ustawienia właściwości kolumn

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji Uprawnienia.

Przyporządkowania organizacji

Do określania, które dane są widoczne, możliwe do zastosowania lub edycji, stosowane są struktury organizacji. W tym celu należy aktywować parametr Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja->funkcja Podstawowe.

Aby użytkownik aplikacji Lista: Ceny sprzedaży mógł wykonać zapytanie i edytować wyszukane dane, za pomocą roli uprawnień musi zostać umożliwiona opcja:

 • Sprzedaż

Czy ten artykuł był pomocny?