Lista: Historia kursów walutowych

Za pomocą aplikacji Lista: Historia kursów walutowych możliwy jest przegląd historii kursów wymiany walut oraz eksport wyników wyszukiwania do pliku. Pozwala to weryfikować nie tylko istniejące kursy, ale także te, których okres obowiązywania został zakończony.

Dane wyświetlane w wynikach wyszukiwania pobierane są z aplikacji Kursy walutowe, Waluty oraz Zastosowania kursu wymiany.

Aplikacja Lista: Historia kursów walutowych

Opis przycisków dostępnych w aplikacjach typu Lista oraz opis możliwości aplikacji (np. zarządzanie polami dostępnymi w nagłówku i sekcjach dodatkowych) znajduje się w dokumencie Listy .

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się pola umożliwiające filtrowanie wyników wyszukiwania według wyznaczonych kryteriów:

 • Waluta źródłowa – w polu należy wskazać walutę źródłową, dla której mają zostać wyszukane kursy wymiany. Waluty źródłowe definiowane są w aplikacji Kursy walutowe i dostępne są pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Waluta docelowa – w polu można wskazać walutę docelową, stanowiącą kryterium wyszukiwania. Waluty docelowe definiowane są w aplikacji Kursy walutowe i dostępne są pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Oznaczenie waluty źródłowej – w polu można wprowadzić opis waluty źródłowej, zgodnie z którym odbędzie się filtrowanie wyników
 • Oznaczenie waluty docelowej – w polu możliwe jest wprowadzenie oznaczenia waluty docelowej, zgodnie z którym odbędzie się filtrowanie wyników
 • Zastosowanie kursu walutowego – pole umożliwia wskazanie zastosowania kursu walutowego, według którego nastąpi filtrowanie wyników wyszukiwania. Dostępne wartości znajdują się pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Oznaczenie zastosowania kursu walutowego – pole pozwala na ręczne wprowadzenie opisu zastosowania walutowego. Podczas filtrowania wyników system weryfikuje zgodność wprowadzonej wartości z polem Oznaczenie w aplikacji Zastosowania kursu wymiany.
 • Okres obowiązywania – pole umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania na podstawie okresu obowiązywania kursu walutowego
 • Kierunek notowań – pole uzupełnione jest automatycznie na podstawie danych wskazanych w aplikacji Konfiguracja -> obszar Podstawowe -> funkcja Ogólne w polu Kierunek notowań kursu wymiany dla aktualnie wybranej organizacji Wszystkie wyniki wyszukiwania są domyślnie filtrowane według aktualnego zastosowania kursu walutowego określonego w tym polu.
 • Miejsca po przecinku waluty źródłowej – pole pozwala wyfiltrować kursy walutowe według liczby miejsc po przecinku waluty źródłowej, definiowanej w aplikacji Waluty
 • Miejsca po przecinku (waluta docelowa) – pole pozwala wyfiltrować kursy walutowe według liczby miejsc po przecinku waluty docelowej, definiowanej w aplikacji Waluty
 • Utwórz. w kierunku notowań – pole pozwala wyfiltrować kursy walutowe według kierunku notowań, w którym zostały utworzone. Dostępnie opcje:
  • (wszystkie)
  • Notowanie bezpośrednie
  • Notowanie pośrednie
  • (inne)
 • Waluta UGW (waluta docelowa) – pozwala wyświetlić kursy walut dla których, dla waluty docelowej został zaznaczony parametr Waluta UGW w aplikacji Waluty. Dostępne opcje:
  • Tak
  • Nie
  • (ignoruj)
 • Waluta UGW (waluta źródłowa) – pozwala wyświetlić kursy walut dla których, dla waluty źródłowej został zaznaczony parametr Waluta UGW w aplikacji Waluty. Dostępne opcje:
  • Tak
  • Nie
  • (ignoruj)

Obszar roboczy

W obszarze roboczym wyświetlane są wyniki wyszukiwania zgodne z kryteriami określonymi w nagłówku. W przypadku braku określonych kryteriów, po wybraniu przycisku [Aktualizacja] wyświetlone zostaną wszystkie kursy wymiany.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Historia kursów wymiany nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Lista: Historia kursów wymiany istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate

Pozwala ona między innymi na:

 • nadawanie uprawnień
 • import i eksport danych
 • konfigurację definicji działań

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Lista: Historia kursów wymiany.

Przyporządkowania organizacji

Struktury organizacyjne są stosowane do kontrolowania, które dane mogą zostać wyświetlone, zastosowane lub edytowane. W tym celu funkcja Uprawnienia do treści musi być aktywowana w aplikacji Konfiguracja.

Aplikacja Lista: Historia kursów wymiany będzie widoczna w menu użytkownika, gdy użytkownik zostanie przypisany do organizacji, która jest powiązana z następującą strukturą organizacyjną:

 • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Lista: Historia kursów wymiany

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Historia kursów wymiany nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?