Obliczanie wykorzystania zasobów

Aplikacja Obliczanie wykorzystania zasobów umożliwia automatyczną korektę wykorzystania zasobów w przypadku zmiany wydajności zasobów.

Aplikacja Obliczanie wykorzystania zasobów

W aplikacji znajdują się następujące przyciski:

 • [Dodaj] –wyświetla się nowy formularz
 • [Wybierz akcję] – umożliwia wybór zakresu procesowania:
  • [Skoryguj dostępność zasobów] – sprawdzana i automatycznie korygowana jest dostępność zasobów, których zmiany dostępności wynikają ze zmian w kalendarzu firmowym lub tygodniowym modelu czasowym.
  • [Ustal ponownie dostępność zasobów] – funkcja odbudowuje dostępność zasobów. Do użycia w przypadku wyświetlenia komunikatu o niespójności przydziału zasobów. Może spowodować przesunięcie zaplanowanych rezerwacji zasobów.

 

Uwaga
Pozostałe przyciski są nieaktywne ponieważ funkcją aplikacji jest przeliczenie w tle zmian obciążenia zasobów.

Przeliczenie wydajności zasobów odbywać się będzie wg. zadanych filtrów poniżej.

 • Zasoby – obciążenie zasobów jest obliczane dla wybranych zasobów
 • Model tygodniowy – obciążenie zasobów jest obliczane dla zasobów o wybranym modelu tygodniowym
 • Grupa zasobów – obciążenie zasobów jest obliczane dla wybranej grupy zasobów
 • Centrum kosztów – obciążenie zasobów jest obliczane dla zasobów z danego centrum kosztowego
 • Lokalizacja – obciążenie zasobów jest obliczane dla zasobów z wybranej lokalizacji

 

Czy ten artykuł był pomocny?