Wykorzystanie zasobów

Aplikacja Wykorzystanie zasobów umożliwia wyświetlenie użycia zasobu w zdefiniowanym okresie czasu czyli przyrównania zdolności produkcyjnej do obciążenia wybranego zasobu. Umożliwia to wcześniejsze zidentyfikowanie wąskich gardeł, nadmiernego obciążenia lub niedociążenia zasobów.

Aplikacja Wykorzystanie zasobów

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – w którym można zadać filtr wyszukiwania.
 • Obszaru roboczego – w którym wyświetlane są wyszukiwane dane.

Nagłówek

Nagłówek zawiera następujące pola, które filtrują wyświetlane dane:

 • Zasoby – zasoby, dla których ma zostać wyświetlone obciążenie
 • Grupa zasobów – grupa zasobów, dla której ma zostać wyświetlone obciążenie
 • Okres – okres obciążenia, w przypadku gdy pole nie jest określone, okres jest definiowany domyślnie od bieżącej daty i kończy się 45 dni później
 • Centrum kosztowe – miejsce powstania kosztów dla obciążenia
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego – jeden lub więcej planów zapotrzebowania
 • Wykorzystanie(%) – w tym polu należy wprowadzić procentowe obciążenie, które ma zostać wyświetlone. Umożliwia np. odfiltrowanie zasobów z wykorzystaniem równym 100%
 • Znacznik usuwania – jeśli zasoby oznaczone jako usunięte mają być wyświetlane, należy określić tę wartość
 • Lokalizacja – wyświetla obciążenie zasobów wg. wybranej lokalizacji
Uwaga
Wybór lokalizacji nie ogranicza automatycznie wyszukiwania zasobów i grup zasobów. Jeżeli wybrane zostały zasoby, które nie należą do zarejestrowanej lokalizacji, nie jest możliwe zweryfikowanie wyników.

Obszar roboczy

Zakładka Przegląd

Obszar roboczy aplikacji Wykorzystanie zasobów – zakładka Przegląd

Umożliwia podgląd w tabeli stopnia wykorzystania zasobu. W nagłówku zakładki znajdują się następujące pola oraz przyciski:

 • Data – umożliwia zmianę daty początkowego wyświetlania danych. Jest zależne od kolejnych pól
 • Ilość – umożliwia zdefiniowanie liczby o jaką ma się zmieniać data początkowa
 • Rodzaj Wyświetlania – umożliwia zdefiniowanie rodzaju wyświetlania danych oraz okresu zmiany początkowej daty wyświetlania. Dostępne są:
  • Zmiana – wyświetla wykorzystanie zasobu na zmianę produkcyjną
  • Dzień – wyświetla wykorzystanie zasobu na dzień
  • Tydzień – wyświetla wykorzystanie zasobu na tydzień
  • Miesiąc – wyświetla wykorzystanie zasobu na miesiąc
 • [Wydajność] – wyświetla w tabeli szczegółowe dane czasowe dla zasobu takie jak:
  • Zdolność produkcyjna – suma czasu dostępnego do produkcji
  • Zarezerwowany – suma czasu zarezerwowanego przez zlecenia produkcyjne
  • Planowany – suma czasu zaplanowanego do produkcji
  • Suma – suma czasu zaplanowanego i zarezerwowanego
 • [Rezerwacje] – wyświetla numer zlecenia produkcyjnego, które odpowiada za rezerwację czasu pracy zasobu
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS

Zakładka Grafika

Obszar roboczy aplikacji Wykorzystanie zasobów – zakładka Grafika

Umożliwia podgląd graficzny stopnia wykorzystania zasobu. W nagłówku zakładki znajdują się następujące pola oraz przyciski:

 • Data – umożliwia zmianę daty początkowego wyświetlania danych. Jest zależne od kolejnych pól
 • Ilość – umożliwia zdefiniowanie liczby o jaką ma się zmieniać data początkowa
 • Rodzaj wyświetlania – umożliwia zdefiniowanie rodzaju wyświetlania danych oraz okresu zmiany początkowej daty wyświetlania. Dostępne są:
  • Zmiana – wyświetla wykorzystanie zasobu na zmianę produkcyjną
  • Dzień – wyświetla wykorzystanie zasobu na dzień
  • Tydzień – wyświetla wykorzystanie zasobu na tydzień
  • Miesiąc – wyświetla wykorzystanie zasobu na miesiąc

Czy ten artykuł był pomocny?