Raport: Listy zasobów

Za pomocą aplikacji Raport: Listy zasobów można eksportować dane podstawowe przetwarzane w aplikacji Listy zasobów. Eksport możliwy jest za pomocą drukarki, e-maila lub faxu.

Pasek nagłówka zawiera następujące przyciski

 • [Nowy] – umożliwia utworzenie nowego raportu lub duplikację już utworzonego
 • [Usuń] – pozwala na usunięcie raportu.
 • [Eksportuj dokument raportu w tle] – umożliwia wyeksportowanie raportu w kolejce
 • [Drukuj raport natychmiast i pokaż wydruki do pliku] – eksportuje dane natychmiast do wskazanego medium
Aplikacja Raport: Listy zasobów

Sekcja Parametry:

 • Tytuł raportu– ​​ nazwa raportu z możliwością zmiany. Domyślna nazwa: Lista zasobów.
 • Lista zasobów – nazwa jednej lub więcej listy zasobów, którą chcemy uwzględnić w raporcie.
 • Okres obowiązywania – przedział czasowy dla generowanego raportu.
 • Klasyfikacje – służą do ograniczenia zestawów wyników, określając klasyfikację zawężamy listę zasobów generowanych w raporcie. Jest możliwe zawężenie raportowanych obiektów do pięciu klasyfikacji.
 • Opcje do zaznaczenia:
  • Tekst nagłówkauwzględnia w raporcie tekst nagłówka
  • Parametry nagłówkauwzględnia w raporcie parametry nagłówka
  • Tekst pozycjiuwzględnia w raporcie tekst przypisany do pozycji
  • Formuły i warunki – uwzględnia w raporcie formuły i warunki

Sekcja Ustawienia

 • Język – język raportu
 • Zabarwienie tła – (dotyczy tabel) pole określa, czy w raporcie wiersze maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego motywu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium raportu – umożliwia wybranie narzędzia eksportu raportu:
  • Drukarka – wygenerowanie raportu i wydruk.
  • Faks – wygenerowanie raportu i przesłanie faksem.
  • E-mail – wygenerowanie raportu i przesłanie pocztą e-mail.

Pola poniżej zmieniają się w zależności od wyboru typu medium wysyłania. Znajdują się w nich konkretne dane adresowe zależne od typu wybranego medium.

Czy ten artykuł był pomocny?