Partnerzy

Opis zagadnienia

W systemie istnieją dwa typy partnerów:

 • Osoba
 • Organizacja
Aplikacja Partnerzy dla Nowej osoby

Każdy Partner posiada swój unikalny numer/identyfikator, który jest wykorzystywany na dokumentach handlowych. Identyfikacja jest niezmienna w całym systemie tzn. niezależnie od tego czy Partner bierze udział w operacjach biznesowych w roli: Klienta, Dostawcy lub Pracownika, będzie on posiadał tą samą identyfikację.

Uwaga
Numery/identyfikatory mogą być przypisane ręcznie (dowolne 10 znaków) lub automatycznie za pomocą zakresu numerycznego, który został wcześniej utworzony w aplikacji Sekwencje numerów.

Aplikacja Sekwencje numerów

Partnerzy stanowią część podstawowych danych dotyczących przedsiębiorstwa. Partner odnosi się do osób i organizacji, które są istotne dla wewnętrznej lub zewnętrznej działalności firmy. Partner może posiadać kilka ról, co oznacza, że zajmuje on określoną pozycję w przeprowadzanych procesach i ma do wykonania określone zadanie.

Przykład
Jeżeli Partner posiadający rolę Pracownik zakupił produkty w danej firmie, to może pojawić się w aplikacji również w roli Klienta.
Przykład
Role partnerskie determinują rodzaj transakcji m.in. zamówienie zakupu można wygenerować tylko dla Partnera z rolą Dostawca.
Uwaga
Widoki opisane poniżej są również dostępne w aplikacjach Kontakty, Pracownicy, Klienci i Dostawcy.

Aplikacja Partnerzy składa się z:

 • Nagłówka – z polami obowiązkowymi do uzupełnienia w celu dodania nowego partnera
 • Obszaru roboczego – który w zależności od wskazanego widoku posiada różne pola do wprowadzenia, dzięki którym dane są pogrupowane i przedstawione w sposób powiązany kontekstowo:
Uwaga
Widok Pracownik jest dostępny wyłącznie dla typu partnera Osoba.
Aplikacja Partnerzy do Nowej organizacji z zaznaczonym podziałem na dwa obszary i listą widoków
Uwaga
Po wybraniu widoku: Rachunkowość, Dostawca, Klient, Marketing obok logo pojawia się symbol wybranego widoku w aplikacji Partnerzy.

Pierwszy symbol oznacza typ partnera – w tym przypadku jest to Organizacja.

 Przegląd ról Partnera

W systemie mogą być przypisane do Partnera następujące role:

 • Kontakt
 • Klient
 • Dostawca
 • Konkurencja
 • Spedytor
 • Przedstawiciel
 • Partner marketingowy
 • Osoba kontaktowa
 • Pracownik

Poniższa tabela prezentuje, jakie role Partnera mogą przyjąć poszczególne typy:

Przypisanie roli partnera do typu partnera
Przykład
Aby przypisać rolę Kontakt, Konkurencja, Przedstawiciel lub Spedytor do Partnera, należy aktywować odpowiedni parametr w widoku Podstawowe w aplikacji Partner.

Przypisanie roli dla Partnera

Przykład
Aby przypisać rolę Klient do Partnera, to należy wprowadzić wszystkie wymagane dane dla Partnera w widoku Klient.

Przypisanie roli Klient do Partnera

Przykład
Aby przypisać rolę Dostawca do Partnera, to należy wprowadzić wszystkie wymagane dane dla Partnera w widoku Dostawca. 

Przypisanie roli Dostawca do Partnera

Uwaga
Aby wprowadzić Partnera, który jest Dostawcą lub Klientem, należy uzupełnić również wymagane dane i zaznaczyć parametr Dłużnik/Wierzyciel w widoku Rachunkowość w aplikacji Partner.

Przypisanie roli Dłużnika w aplikacji Rachunkowość

 

Nagłówek

Nagłówek jest niezmienny dla wszystkich widoków, dostępne są tutaj obowiązkowe pola do uzupełnienia w celu dodania nowego Partnera, a także pola dodatkowe, mające na celu pomoc w wyszukiwaniu Partnera.

W przypadku Partnera typu Osoba dostępne pola to:

 • Partner – należy wprowadzić numer/identyfikator Partnera. Można korzystać z cyfr, liter lub kombinacji cyfr i liter. Partner będzie identyfikowany w całym systemie za pomocą danej wprowadzonej w tym polu.
 • Obowiązujący od – pole określa czas, od którego będzie obowiązywać nowa wersja Partnera.
Uwaga
Pole Obowiązujący od jest aktywne jedynie po wybraniu opcji dodania Partnera za pomocą akcji Nowa wersja.
Przykład
Nowa wersja Partnera może być wygenerowana, jeżeli jego adres zostanie w nadchodzącym miesiącu zmieniony. Można wówczas wprowadzić nową wersję, uzupełniając datę, od której Partner będzie posługiwał się nowym adresem.
 • Nazwa – należy wprowadzić nazwę Partnera poprzez naciśnięcie przycisku  i uzupełnienie dostępnych pól:
  • Forma grzecznościowa
  • Tytuł 
  • Imię
  • Nazwisko
  • Dalsze imiona
  • Płeć
Uwaga
Obowiązkowe do uzupełnienia jest pole Nazwisko.
 • Adres – należy wprowadzić adres Partnera poprzez naciśnięcie przycisku  i uzupełnienie dostępnych pól:
  • Ulica
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj
  • Region
  • Skrytka pocztowa
  • Kod pocztowy skrytki
  • Miejscowość skrytki pocztowej
 • Hasło wyszukiwania – jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, system automatycznie wprowadzi łańcuch wyszukiwania, tworząc wpis w polu. Na łańcuch będą się składać wpisy w polach: Nazwisko, Imię, Kod ISO kraju, Kod pocztowy i Miejscowość.
Przykład
Nazwisko: Przybylski
Imię: Jan
Kod pocztowy: 30-200
Miejscowość: Kraków
Kraj: PL

Przykład automatycznego uzupełnienia pola Hasło wyszukiwania dla Osoby

 • Odpowiedzialna organizacja – określa organizację, która będzie administratorem danych Partnera. Organizacja jest automatycznie wprowadzana przez system i wyświetlana jako domyślna podczas tworzenia nowego rekordu, wartość pola można ręcznie zmienić.
Nagłówek identyfikacji partnera typu Osoba w aplikacji Partnerzy

W przypadku Partnera typu Organizacja dostępne pola to:

 • Partner
 • Obowiązujący od
 • Nazwa należy wprowadzić nazwę Partnera poprzez naciśnięcie przycisku i uzupełnienie dostępnych pól:
  • Nazwa 1
  • Nazwa 2
  • Nazwa 3
Uwaga
Obowiązkowe do uzupełnienia jest jedno pole Nazwa 1, jednak wprowadzenie wartości we wszystkie pola umożliwia wyszukiwanie po zawartości wszystkich pól.
 • Adres należy wprowadzić adres Partnera poprzez naciśnięcie przycisku i uzupełnienie dostępnych pól:
  • Ulica
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj
  • Region
  • Skrytka pocztowa
  • Kod pocztowy skrytki
  • Miejscowość skrytki pocztowej
Uwaga
Obowiązkowe do uzupełnienia są pola: Kraj, Miejscowość, a także Kod pocztowy. Jeżeli wprowadzono wartość w polu Skrytka pocztowa, to należy również uzupełnić dane dotyczące skrytki, czyli: Kod pocztowy skrytki oraz Miejscowość skrytki pocztowej.
Uwaga
Jeżeli Partner jest wykorzystywany jako firma w aplikacji Organizacje, to podanej wartości w polu Kraj nie będzie można zmienić.  
 • Hasło wyszukiwaniajeżeli pole nie zostanie uzupełnione, system automatycznie wprowadzi łańcuch wyszukiwania, tworząc wpis w polu. Na łańcuch będą się składać wpisy w polach: Nazwa 1, Kod ISO kraju, Kod pocztowy i Miejscowość.
Przykład

Nazwa 1: Firma DK

Kod pocztowy: 30-358

Miejscowość: Kraków

Kraj: PL

Przykład automatycznego uzupełnienia pola Hasło wyszukiwania dla Organizacji

 • Odpowiedzialna organizacja – określa organizację, która będzie administratorem danych Partnera. Organizacja jest automatycznie wprowadzana przez system i wyświetlana jako domyślna podczas tworzenia nowego rekordu, wartość pola można ręcznie zmienić.
  Nagłówek identyfikacji partnera typu Organizacja w aplikacji Partnerzy

   

Czy ten artykuł był pomocny?