Waluty

W aplikacji Waluty można zdefiniować waluty, które są jednostką monetarną dla niezbędnych danych podstawowych lub edytować istniejące wpisy.

Waluty można zadeklarować jako waluty organizacji własnej firmy. W przypadku równoległego zarządzania kilkoma walutami organizacji jedna waluta musi być oznaczona jako główna waluta.

Waluty dla systemu można skonfigurować w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Funkcja Ogólne.

Zdefiniowane waluty używane są m.in.:

Aplikacja jest zbudowana z nagłówka zawierającego standardowy pasek przycisków.

Aplikacja Waluty

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest zdefiniowanie nowej waluty, edycję istniejącej lub usunięcie wpisu (pod warunkiem, że nie jest powiązana z innym elementem systemu, np. krajem) składa się z dostępnych pól:

  • Waluta (pole obowiązkowe) – pole służy do wprowadzenia kodu ISO waluty jako jej identyfikatora
  • Oznaczenie – opis waluty
  • Miejsca po przecinku – pole pozwala określić liczbę miejsc dziesiętnych dla waluty
  • Symbol – pole służy do wstawienia symbolu odpowiedniej waluty (np. € dla euro)
  • Waluta UGiW – po zaznaczeniu parametru istnieje możliwość określenia, czy wybrana waluta podlega takim zasadom jak w przypadku wprowadzenia euro i czy ma zostać przeliczona na inną walutę UGW.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Waluty: com.cisag.app.general.obj.Currency. Jest używana do:

  • przypisywania uprawnień
  • dostarczania definicji aktywności
  • importu lub eksportu danych

Jednostka ta jest częścią grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzowanych, a także poprzez przypisywanie organizacji. Koncepcje uprawnień została opisana w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Waluty.

Przyporządkowania organizacji

Nie jest wymagane mapowanie organizacji w aplikacji Waluty.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne specjalne funkcje dla aplikacji Waluty.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Waluty nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?