Właściwości opakowania

Aplikacja Właściwości opakowania pozwala na zdefiniowanie właściwości opakowań dla wybranego kraju w ramach procesu utylizacji opakowań, zgodnie z ustawą VerpackG.

Według niemieckiej ustawy VErpackG, wprowadzonej w 1.01.2019 zostały wprowadzone obowiązki na firmy, które po raz pierwszy wprowadziły na rynek niemiecki do obrotu opakowania wypełnione produktami, które po użyciu pozostają u klienta detalicznego lub organizacji jako odpady.

Do nowej ustawy powinny dostosować się podmioty gospodarcze, które po raz pierwszy wprowadzają do obrotu produkty opakowane. W sytuacji sprzedaży DDP/DAP niemieckim sprzedawcom detalicznym podmiotem odpowiedzialnym jest firma z zagranicy, czyli np. polska firma.

W aplikacji Właściwości opakowania można określić materiał z jakiego wykonane jest opakowanie., a także jego typ: materiałowe, powierzchniowe czy objętościowe. Dodatkowo można określić wymagane jednostki miary.

Uwaga
Aby możliwe było użycie aplikacji, należy zaznaczyć parametr Aktywne w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Utylizacja opakowań.
Uwaga
W aplikacji Konfiguracja -> funkcja Utylizacja opakowań możliwa jest zmiana firmy zajmującej się zarządzaniem odpadami według kraju.

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków.

Aplikacja Właściwości opakowania

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są pola:

 • Właściwość opakowania (pole obowiązkowe) – pole podzielone jest na dwie części. W pierwszej należy wskazać kraj, dla którego definiowane są właściwości opakowania. W drugiej części pola należy określić identyfikator właściwości opakowania dla określonego kraju. Identyfikator kraju można wprowadzić ręcznie lub wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. Identyfikator może składać się maksymalnie z 10 znaków: liter, liczb i znaków specjalnych takich jak myślnik i kropka.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – opis właściwości opakowania
 • Kategoria – za pomocą predefiniowanej listy dostępnej w polu można określić kategorię właściwości opakowania. Dostępne opcje:
  • Materiał
  • Powierzchnia
  • Objętość
 • Jednostka (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić jednostkę opakowania. Wartości pobierane są z aplikacji Jednostki.

Konfiguracja

Aplikacja Właściwości opakowania jest dostępna, gdy w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Podstawowe -> funkcja Utylizacja opakowań zostanie aktywowany parametr Aktywne.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Właściwości opakowania istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.PackagingAttribute, należąca do grupy jednostek biznesowych com.cisag.app.general.MasterData. Pozwala ona między innymi na:

 • nadawanie uprawnień
 • import lub eksport danych

Upoważnienia

Uprawnienia można przypisywać zarówno za pomocą ról uprawnień jak i przypisanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Właściwości opakowania nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Dla aplikacji Właściwości opakowania nie jest wymagane przyporządkowanie organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Właściwości opakowania nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Upoważnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Właściwości opakowania nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?