Rodzaje dni kalendarza firmowego

Aplikacje Rodzaje dni kalendarza firmowego, Rodzaje kalendarza firmowego oraz Kalendarz firmowy umożliwiają całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście założonych planów i procesu produkcyjnego.

W systemie możliwe jest określenie rodzaju kalendarza firmowego dla wybranej organizacji. W tym celu należy go wskazać z poziomu aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Ogólne -> Rodzaj kalendarza firmowego.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym możliwe jest ustawienie dedykowanych kalendarzy dla wybranej organizacji.

Aplikacja Rodzaje dni kalendarza firmowego umożliwia tworzenie rodzajów dni w kalendarzu, np. Dzień Roboczy, Weekend, Święto, Dzień dostawy. Zdefiniowane rodzaje dni można wykorzystać w aplikacji Rodzaje kalendarza firmowego, gdzie, dla danego rodzaju kalendarza, można je przypisać do konkretnych dni tygodnia.

Aplikacja Rodzaje dni kalendarza firmowego

Aplikacja składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków, oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są pola stanowiące kryterium wyszukiwania istniejących wpisów. Po wprowadzeniu kryteriów i wybraniu przycisku [Aktualizuj] wyniki zostaną wyświetlone w obszarze roboczym. Dostępne pola:

 • Rodzaj dnia – predefiniowana lista dostępnych rodzajów dni. Wartość można wybrać z rozwijanej listy lub wprowadzić identyfikator dnia.
 • Oznaczenie – pole umożliwia wyszukiwanie dni według ich oznaczenia
 • Znacznik usuwania – pozwala na wyświetlenie wpisów:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

Obszar roboczy prezentuje istniejące rodzaje dni. Udostępnia także przyciski umożliwiające dodawanie, duplikację, edycję lub usunięcie istniejących wpisów. Dostępne pola:

 • Rodzaj dnia (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić identyfikator dnia. W tym celu można użyć maksymalnie dwóch znaków: liter, cyfr, niektórych znaków specjalnych (np. myślnika lub kropki) lub ich kombinacji.
 • Oznaczenie – opis dnia
 • Typ dnia – w polu, za pomocą predefiniowanej listy należy wskazać typ tworzonego dnia. Dostępne wartości:
  • Dzień roboczy
  • Dzień wolny
  • Święto

Konfiguracja

Dla aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego nie są wymagane dodatkowe ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego istotna jest następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.DayType. Pozwala ona między innymi na:

 • nadawanie uprawnień
 • eksport i import danych

Jednostka należy do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez  przyporządkowanie do organizacji.

Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego.

Przyporządkowanie organizacji

Aplikacja Rodzaje dni kalendarza firmowego nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Rodzaje dni kalendarza firmowego.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje dni kalendarza firmowego nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?