Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2020.1

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch Magazynier 2020.1 zostały wprowadzone dwie dodatkowe funkcjonalności:

 • Inwentaryzacja,
 • Przesunięcia międzymagazynowe.

Dodatkowo wersja wzbogacona została o:

 • Zmiany w sposobie logowania,
 • Zmiany zgłaszane przez Użytkowników aplikacji.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch Magazynier 2020.1  wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2019.0.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2020.1

1. Inwentaryzacja

W aplikacji Comarch Magazynier 2020.1 wprowadzona została funkcjonalność przeprowadzania inwentaryzacji przy pomocy kolektorów. Przycisk „Inwentaryzacja” widoczny jest z poziomu menu głównego, co przedstawia poniższy rysunek.

Menu główne aplikacji Comarch Magazynier 2020.1

Inwentaryzacja w aplikacji Comarch Magazynier jest realizowana na podstawie arkuszy inwentaryzacyjnych założonych w systemie Comarch ERP XL.

Lista inwentaryzacyjna w systemie Comarch ERP XL
Nagłówek inwentaryzacji w systemie Comarch ERP XL

 

Lista arkuszy w systemie Comarch ERP XL

W aplikacji Comarch Magazynier 2020.1 obsługiwana jest inwentaryzacja:

Wg rodzaju odczytów:

 • Przyrostowa,
 • Porównawcza.

Wg ilości inwentaryzowanej:

 • Magazynowa,
 • Handlowa.

Wg generowania arkuszy:

 • Tylko stany niezerowe,
 • Z podziałem na partie,
 • Wg towarów.

Wg wyceny nadwyżek:

 • Średniej ceny zasobów,
 • Ostatniej ceny zakupu.
Uwaga
Parametr wg położeń nie będzie przenoszony do aplikacji Comarch Magazynier.
Uwaga
Parametr „Inwentaryzacja blokuje: Cały magazyn”  – spowoduje zablokowanie całego magazynu, nie będzie możliwości obsługi dokumentów AWD, ZWM na magazynie objętym inwentaryzacją (na tę chwilę tylko ta opcja jest obsługiwana w aplikacji Comarch Magazynier).

 

2. Przesunięcia międzymagazynowe

Przesunięcia międzymagazynowe są nową funkcjonalnością pozwalającą na przesuwanie towarów miedzy magazynami Comarch ERP XL, jak i magazynami z „włączona obsługą WMS”.

Przesunięcia międzymagazynowe utworzone w systemie ERP będą widziane na liście wydań/przyjęć w aplikacji Comarch Magazynier 2020.1, a samo tworzenie przesunięcia międzymagazynowego z pozycji kolektora będzie odbywało się poprzez naciśnięcie przycisku „dodaj przesunięcie międzymagazynowe” dostępnego pod przyciskiem „Wydania”.

Dodawanie przesunięcia międzymagazynowego z pozycji kolektora

Na liście dyspozycji obok numeru dokumentu MMW będzie widniała informacja o kodzie magazynu docelowego, a na dokumentach MMP będzie wyświetlany kod magazynu źródłowego. Możliwa jest realizacja dokumentów MMP i MMW między wszystkimi magazynami, również magazynami obsługiwanymi w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

Przykładowa lista wydań

Podczas tworzenia przesunięcia międzymagazynowego z pozycji kolektora dodawany jest dokument zlecenia wydania magazynowego ZWM. Podczas realizacji dokumentu ZWM sprawdzane są stany handlowe.

Na liście pozycji, towary, które nie mają wystarczającej ilości handlowej w systemie Comarch ERP XL zostaną wyświetlone w aplikacji w kolorze żółtym.

W zależności od ustawionej konfiguracji w systemie ERP – dokument MMP będzie tworzony po stronie ERP albo automatycznie pojawi się do realizacji w aplikacji Comarch Magazynier.

Rysunek poniżej przedstawia przykładową listę produktów, dla których pierwsza pozycja nie ma wystarczającej ilości zasobów handlowych.

Lista pozycji na dokumencie ZWM

 

3. Pozostałe zmiany

3.1 Ignorowanie dużych liter w loginie operatora

W najnowszej wersji zostały wprowadzone zmiany ułatwiające użytkownikom logowanie do aplikacji. Ułatwienie polega na ignorowaniu dużych liter w loginie użytkownika. Login wpisany dużymi literami bądź zaczynający się tylko dużą literą np. ADMIN czy Admin jest traktowany jednoznacznie jako „admin”.

3.2 Komunikat obsługa dokumentów ZWM i AWD

W wersji Comarch Magazynier 2020.1 wprowadzony został komunikat informujący o konieczności włączenia obsługi dokumentów AWD i ZWM z poziomu systemu ERP z zakładki konfiguracja.

Komunikat o braku włączonej obsługi dokumentów AWD i ZWM
Uwaga
Bez włączonej obsługi dokumentów AWD i ZWM realizacja dyspozycji nie będzie możliwa

 

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2019 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?