Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2020.2

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch Magazynier 2020.2 został rozbudowany o nową funkcjonalność nadrealizacji dyspozycji magazynowych. Duży nacisk położono również na usprawnienie pracy magazyniera. Nowości, które wzbogaciły aplikację to:

 • Obsługa dokumentów PM i WM,
 • Nadrealizacja na dyspozycjach magazynowych,
 • Zamykanie dyspozycji zamówień podczas częściowej realizacji,
 • Automatyczne dodawanie pozycji na liście – dokumenty utworzone w Comarch Magazynier.

Dodatkowo zmieniono:

 • Konfigurację logowania aplikacji do serwera SQL,
 • Obsługę parametru inwentaryzacji ‘Tylko inwentaryzowane towary’,
 • Poprawa zgłoszeń od Użytkowników.

Comarch Magazynier 2020.2 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.3 – do prawidłowego działania tej wersji wymagana jest aktualizacja numer
  428246 dostępna pod adresem: https://www.erp.comarch.pl/partnerzy/default.aspx?site=122,
 • Comarch ERP XL 2020.1 – udostępnienie tej wersji systemu ERP planowane jest na 07.04.2020,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.4.0.

 

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch Magazynier 2020.2 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2019.0.4099.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2020.2

1. Obsługa dokumentów magazynowych PM i WM

W aplikacji Comarch Magazynier 2020.2 dodana została obsługa dokumentów magazynowych PM/WM. Funkcjonalność bezpośrednio uzależniona jest od parametru ‘Obsługa AWD/ZWM’ w (Rysunek 1). Jeżeli parametr jest włączony, to aplikacja Comarch Magazynier będzie wykorzystywała dokumenty AWD/ZWM do obsługi dyspozycji magazynowych, jak dotychczas. W przypadku dezaktywacji parametru, dyspozycje w Comarch Magazynier będą realizowane za pomocą dokumentów PM/WM

Rysunek 1 Parametr ‘Obsługa AWD/ZWM’ w Comarch ERP XL determinujący na jakich dokumentach pracuje Comarch Magazynier

Funkcjonalność ta nie wpływa na realizację procesów, pozwala jedynie na konfigurację jakim typem dokumentów będą posługiwać się operatorzy na magazynach.

 

2. Nadrealizacja

Funkcjonalność nadrealizacji pozwala na realizację dyspozycji w większej ilości niż została zadysponowana. Dotyczy ona zarówno realizacji dyspozycji przyjęć, jak i wydań, które zostały zlecone z systemu Comarch ERP XL. Jest to szczególnie przydatna funkcjonalność w przypadku obrotem towarami, których podstawową jednostką miary jest waga. Na przykładzie realizacji zamówienia na 1000 kg, bardzo często waga rzeczywista jest rozbieżna z zamówieniem. Dzięki tej funkcji operator będzie mógł wprowadzić rzeczywistą wagę przyjmowanego towaru – np. 1002 kg, bez konieczności modyfikacji zamówienia źródłowego.

Rysunek 2 Nadrealizacja podczas przyjęcia zamówienia od dostawcy

Nadrealizacja w Comarch Magazynier jest konfigurowalna i pozwala na:

 • Wybranie typu nadrealizacji:
  • Ilościowa – możliwość zwiększenia ilości na pozycjach realizowanego dokumentu,
  • Zasobowa – dodatkowo możliwość dodania towarów nie będących elementami dyspozycji,
 • Sposobu dodawania pozycji nadrealizacyjnej: na źródłowej dyspozycji / na nowym dokumencie,
 • Magazynu, na który trafiają towary nadrealizacyjne: według dokumentu / zawsze na wybrany magazyn.

 

3. Zamykanie dyspozycji bez dogenerowania dokumentu na niezrealizowane pozycje

Nowa funkcjonalność jest biznesowo powiązana z funkcjonalnością nadrealizacji. Analogicznie jak w przypadku realizacji większej ilości niż zadysponowana, może się zdarzyć, że operator będzie musiał przyjąć mniejszą ilość. Użytkownik będzie mógł zamknąć dyspozycje bez dogenerowania kolejnego dokumentu na niezrealizowane pozycje. Funkcjonalność ta pozwoli na ograniczenie ilości wykonywanych niepotrzebnie kliknięć.

4. Automatyczne dodawanie pozycji na liście

W najnowszej wersji aplikacji został rozbudowany sposób realizacji dokumentów generowanych z poziomu Comarch Magazynier. Operator w prosty sposób może dodawać nowe towary będąc bezpośrednio na liście, wystarczy zeskanowanie kodu EAN lub kodu towaru

Rysunek 3 Nowy parametr 'Automatyczne dodawanie pozycji na liście’ w ustawieniach Comarch Magazynier

5. Automatyczne dodawanie pozycji na liście

5.1 Konfiguracja danych logowania aplikacji do serwera SQL

W najnowszej wersji została dodana nowa opcja konfiguracji danych logowania aplikacji Comarch Magazynier do serwera SQL. Jest to zmiana, która zwiększa bezpieczeństwo danych oraz możliwość zarządzania hasłami przez administratora systemu. Użytkownik oraz hasło nadawane są podczas instalacji z poziomu Comarch ERP Auto Update.

5.2 Inwentaryzacja – blokowanie tylko wskazanego towaru

W ramach rozwoju modułu Inwentaryzacji, została dodana możliwość realizacji dyspozycji magazynowych podczas trwania inwentaryzacji, jeżeli towary z dyspozycji nie podlegają inwentaryzacji. Opcja inwentaryzacji tylko wybranego towaru jest dostępna z nagłówka inwentaryzacji w Comarch ERP XL. Użytkownik planując prace inwentaryzacyjne może podzielić je na grupy towarowe tak, aby ograniczyć czas blokowania realizacji dyspozycji magazynowych i płynnie zarządzać pracą magazynu

Rysunek 4 Parametr odpowiadający za blokowanie towarów tylko tych które podlegają inwentaryzacji

 

6. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier w wersji 2020.2.1

W najnowszej wersji aplikacji Comarch Magazyniera 2020.2.1 zostały poprawione 3 zgłoszenia:

 • Poprawiono możliwość wydania ‘końcówek partii’, jeżeli na dokumencie jest większa ilość zadysponowana niż dostępna na magazynie. Przy próbie wskazania wartości cechy (innej niż wskazał algorytm), której jest mniej niż zadysponowana ilość na dokumencie – występował wyjątek XL API ERROR (17),
 • Poprawiono błędne pobieranie adresu dostawy z dokumentu zamówienia sprzedaży. Generując dokument magazynowy ZWM do ZS z aplikacji Comarch Magazynier, pobierany był adres główny kontrahenta, a nie adres docelowy z dokumentu ZS,
 • Poprawiono brak zmiany statusu z ‘Potwierdzony’ na ‘W realizacji’ na dokumentach ZS, w przypadku wygenerowania dokumentu magazynowego do zamówienia z aplikacji Comarch Magazynier.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?