Zmiany wprowadzone w Comarch Magazynier 2024.0

Najnowsza wersja aplikacji Comarch Magazynier 2024.0 wydana została ze zmianami/poprawkami zgodnie ze zgłoszeniami Klientów.

Z ważniejszych zagadnień warto zwrócić uwagę na wdrożone poprawki związane z:

 • Instalacją aplikacji w Comarch ERP Auto Update
 • Możliwością zatwierdzania towarów podczas inwentaryzacji.
 • Komunikatem XL API ERROR (3) przy zmianie cechy na pozycji dokumentu WM.
 • Komunikatem XL API ERROR (17) podczas realizacji pozycji dla dokumentu ZWM.
 • Duplikacją pozycji podczas realizacji dokumentu ZWM.
 • Wydajnością wyświetlania kroków powiązanych z atrybutami.
 • Realizacją wydania dla dokumentu ZS, gdzie ustawiono różnych kontrahentów głównego i płatnika.
 • Generowaniem typu dokumentu niezgodnego z konfiguracją przy realizacji dokumentu ZK.

Comarch Magazynier 2024.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2023.0
 • Comarch ERP XL 2023.1
 • Comarch ERP XL 2023.2
 • Comarch ERP XL 2024.0

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch Magazynier 2024.0 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2023.0.5117.3.

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2024 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?