Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2020.3

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch Magazynier 2020.3 zostały wprowadzone dodatkowe funkcjonalności, takie jak:

 • Konfigurator aplikacji Comarch Magazynier
 • Logowanie zintegrowane

Comarch Magazynier 2020.3 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.4
 • Comarch ERP XL 2020.2
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch Magazynier 2020.3 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2019.0.4215.1.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2020.3

1. Konfigurator aplikacji Comarch Magazynier

Konfigurator aplikacji Comarch Magazynier jest narzędziem pozwalającym zarządzać uprawnieniami użytkowników aplikacji. Dostępny jest w katalogu głównym ….\Comarch Magazynier\Aplikacja jako osobna aplikacja pod nazwą ComarchMagazynierConfigurator.

Nowe narzędzie umożliwia:

 • zarządzanie ustawieniami dla kilku operatorów jednocześnie,
 • dostęp do zbioru ustawień aplikacji z jednego miejsca.

Konfigurator aplikacji jest prosty i intuicyjny w użytkowaniu. Okno aplikacji składa się z trzech modułów:

 • Informacje o programie (wersji i bazie danych),
 • Profile użytkowników (możliwość tworzenia nowych profili użytkowników),
 • Ustawienia aplikacji.

1.1 Informacja o programie

Informacje o programie – jest to zakładka informująca użytkownika o najważniejszych danych związanych z instalacją Comarch Magazynier w danym środowisku. Dane pobierane są z pliku konfiguracyjnego Magazyniera, który jest wypełniany informacjami z konfiguracji AU podczas instalacji aplikacji Comarch Magazynier.

Rysunek 1 Zakładka informacje o programie

1.2 Profile użytkowników

Profile użytkowników – jest to zakładka, gdzie można:

 • zarządzać profilami użytkowników
 • utworzyć nowy profil
 • edytować ustawienia wybranego profilu
 • usunąć profil

Konkretnemu operatorowi można przyporządkować określony profil użytkownika. Jeśli operatorowi nie został nadany żaden profil, automatycznie zostanie on przypisany do profilu domyślnego. Profil domyślny jest profilem utworzonym przez aplikację i nie można go usunąć. Z poziomu konfiguratora nie ma możliwości zakładania nowego operatora. Każdy użytkownik może mieć przypisany tylko jeden profil.

Moduł Profile użytkowników składa się z 3 sekcji:

 • Profile użytkowników
 • Użytkownicy przypisani do profilu – Lista wszystkich operatorów założonych w systemie ERP XL, którzy zostali przypisani do profilu aktualnie zaznaczonego na liście profili
 • Użytkownicy nieprzypisani do profilu – lista operatorów, którzy zostali przypisani do innych profili niż profil wskazany
Rysunek 2 Zakładka profile użytkowników

1.2 Ustawienia aplikacji

Ustawienia aplikacji – jest to moduł odpowiadający za konfigurację ustawień i uprawnień dla konkretnego profilu użytkownika. W tym miejscu można konfigurować szereg parametrów dostępnych w aplikacji Comarch Magazynier, takich jak:

 • zapamiętywanie ostatnio używanego magazynu
 • realizowane ilości przyrostowo
 • automatyczne dodawanie pozycji na listę
 • definiowanie parametru nadrealizacji

Wartości po uruchomieniu aplikacji w nowej wersji dla profilu Domyślnego są przedstawione na rysunku 3. Wartości dla profilu Domyślnego można modyfikować, ale nie można go usunąć. Na nowo dodanym profilu będą kopiowane ustawienia z bieżących ustawień profilu Domyślnego.

Rysunek 3 Ustawienia konfiguratora na profilu domyślnym

2. Logowanie zintegrowane

W aplikacji Comarch Magazynier 2020.3 wprowadzone zostało logowanie zintegrowane. Oznacza to, że podczas logowania do aplikacji, operator, który ma dostęp do logowania zintegrowanego nie będzie musiał wprowadzać hasła.

Jeśli w systemie ERP XL mamy operatora JNOWAK powiązanego z kontem domenowym: DOMENA\Jan.Nowak, to w aplikacji należy wpisać login XL-owy, czyli JNOWAK.

2.1 Automatyczne logowanie zintegrowane

W ramach logowania zintegrowanego został dodany parametr, który odpowiada za automatyczne zalogowanie operatora zintegrowanego jeśli jest to operator, na który ostatnio było logowanie. Automatyczne logowanie nie włączy się jeśli ostatnio zalogowany operator nie jest powiązany z kontem domenowym.

W pliku konfiguracyjnym doszedł parametr:

<add key=”AutoLoginDelay” value=”2”, gdzie:

value określa ilość sekund, po których następuje automatyczne zalogowanie użytkownika domenowego (domyślnie 2 sekundy):

 • jeśli mniejsze od 0, automatyczne logowanie jest wyłączone,
 • jeśli równe 0, logowanie jest rozpoczynane od razu po załadowaniu okna,
 • jeśli większe od 0, użytkownik jest logowany po upływie podanej ilości sekund.

Czas jest liczony od załadowania okna i jego upłynięcie powoduje rozpoczęcie logowania (tak jakby np. nacisnąć Enter). By przerwać automatyczne logowanie (i np. zmienić operatora) wystarczy wpisać dowolny tekst w pola lub rozwinąć listę ostatnio zalogowanych operatorów

Rysunek 4 Logowanie zintegrowane

 

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?