Zmiany wprowadzone w Comarch Magazynier 2023.0

Najnowsza wersja aplikacji Comarch Magazynier 2023.0 wydana została ze zmianami/poprawkami zgodnie ze zgłoszeniami Klientów. Głównie dotyczyły one poprawy obsługi kodu EAN.

Z ważniejszych poprawionych zagadnień warto zwrócić uwagę na:

1. Poprawa działania sortowania ustawionego przy filtrze źródłowym.
2. Poprawa wyświetlania numerów dokumentów po zeskanowaniu EAN-u dokumentu.
3. Usunięcie powielania pozycji na liście towarów po wyszukiwaniu po niepełnym kodzie EAN.
4. Poprawa kontroli kodu EAN dostawy podczas realizacji przesunięcia międzymagazynowego.
5. Poprawa obsługi EAN-u partii podczas tworzenia inwentaryzacji poprzez dodanie pola EAN na odczyt.
6. Obsługa parametru oznacz datę dostawy kodem EAN towaru.
7. Poprawa realizacji pozycji jeśli towar pochodzi z wielu dostaw.

Comarch Magazynier 2023.0 współpracuje z:

  • Comarch ERP XL 2023.0
  • Comarch ERP XL 2023.1
  • Comarch ERP XL 2023.2

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch Magazynier 2023.0 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2023.0.5117.3.

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2023 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?