Wpięcie grupy operatorów w strukturę praw firmy

Aby aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie mogła prawidłowo współpracować z systemem Comarch ERP Altum odpowiednio skonfigurowaną grupę operatorów należy dodać do struktury praw firmy. Można tego dokonać wybierając zakładkę [Konfiguracja] na oknie głównym w Comarch ERP Altum, następnie klikając przycisk [Struktura firmy \Struktury praw].

Dostęp do struktury praw

Po wybraniu opcji [Struktura praw] otworzy się okno, w którym należy wybrać centrum do którego ma być podpięta grupa operatorów, a następnie kliknąć przycisk [Dołącz grupę].

Struktura praw

W tym momencie użytkownik będzie miał możliwość wskazania grupy operatorów, która ma być dodana do struktury praw. Po wskazaniu grupy należy kliknąć przycisk [Wybierz]. Po wykonaniu tej operacji grupa operatorów zostanie dodana do struktury praw firmy.

Wybór grupy operatorów

Czy ten artykuł był pomocny?