Konfiguracja operatora

W pierwszej kolejności należy stworzyć odpowiedniego operatora na którego użytkownik będzie logował się do aplikacji. Aby to zrobić należy wybrać zakładkę [Konfiguracja], a następnie [Struktura firmy -> Operatorzy]. W tym momencie pojawi się okno pozwalające na dodanie nowego operatora lub edycję istniejącego.

Ważne jest aby operator na którego będzie następowało logowanie do aplikacji posiadał nazwę, hasło a także przypisanego pracownika.

Okno dodawania nowego operatora

W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola zaznaczone na żółto, a z listy pracowników, która pojawi się po kliknięciu w przycisk [Pracownik], wybrać pracownika, który będzie powiązany z operatorem.

Uwaga
Aby można się było zalogować do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie na danego Operatora, musi być on powiązany z Pracownikiem oraz konieczne jest ustawienie haseł na poszczególnych Operatorach.

Stworzenie grupy operatorów i nadanie odpowiednich praw

Poza stworzeniem operatora na którego będzie następowało logowanie do aplikacji przed rozpoczęciem pracy konieczne jest także stworzenie i odpowiednie skonfigurowanie grupy operatorów. Aby dodać grupę operatorów należy wybrać zakładkę [Konfiguracja], a następnie [Struktura firmy \Grupy operatorów].

Okno tworzenia nowej grupy operatorów

W pierwszej kolejności należy podać nazwę grupy oraz przypisać operatorów będących jej członkami.

Kolejnym krokiem powinno być nadanie odpowiednich uprawień pozwalających grupie operatorów korzystać z aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie. W tym celu należy przejść na zakładkę [Inne uprawnienia] i zaznaczyć odpowiednie prawa.

Zakładka inne uprawnienia

Lista praw związanych z aplikacją Comarch Mobile Zarządzanie została szczegółowo opisana TUTAJ.

Prawa można nadać także później edytując istniejącą już grupę operatorów. Tak stworzoną i odpowiednio skonfigurowaną grupę należy zapisać.

Czy ten artykuł był pomocny?