IIS w wersji 8

Uruchamiamy [Menedżer Serwera] (Server Manager), wskazujemy pozycję [Dashboard] i klikamy opcję dodania funkcji i opcji [Add roles and features].

Menadżer serwera

W oknie wyboru typu instalacji zaznaczamy opcję konfiguracji serwera („Role-based or feature-based installation”) i przechodzimy Dalej. W kolejnym oknie wybieramy serwer i klikamy Dalej. Następnie wskazujemy komponenty, które powinny zostać zainstalowane:

  • Application Server -> .NET Framework 4.7.2 lub wyższy
  • Web Server (IIS) -> Web Server
  • Web Server (IIS) -> Management Tools (wszystkie opcje)
Konfiguracja IIS 8

Czy ten artykuł był pomocny?