Ustawienia Struktury podległościowej

Kolejną czynnością jaką należy wykonać przed rozpoczęciem pracy z aplikacją Comarch Mobile Zarządzanie jest zdefiniowanie struktury podległościowej. Aby zdefiniować strukturę podległościową w Comarch ERP Altum należy wybrać zakładkę [Konfiguracja], następnie [Struktura firmy\Struktura podległościowa].

Podległość

W aplikacji Comarch ERP Altum struktura podległościowa definiowana jest w postaci drzewa. Przykładowa struktura została przedstawiona poniżej.

Struktura podległościowa

Struktura podległościowa w zasadzie powinna odzwierciedlać strukturę firmy.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować odpowiednie centra wchodzące w skład struktury firmy. Do centrum powinni być wpięci pracownicy. Aby dodać pracownika do struktury podległościowej należy kliknąć na określonym centrum prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję [Dodaj pracownika], a następnie wskazać konkretnego pracownika.

Użytkownik który ma posiadać uprawnienie Kierownika, aby móc korzystać w pełni ze swoich praw kierowniczych powinien także zostać podpięty w strukturze podległościowej do odpowiedniego centrum. Aby nadać rolę Kierownika konkretnemu pracownikowi należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej osobie w strukturze podległościowej, a następnie wybrać opcję [Ustaw kierownika] (poniżej).

Ustawienie roli kierownika

Brak przypięcia Kierownika w Strukturze lub brak przypisania pracowników do odpowiedniego centrum będzie skutkować ograniczeniem dostępu – Kierownik nie będzie mieć wglądu do danych swoich podwładnych ani wpływu na ich działania.

Z poziomu struktury podległościowej istnieje możliwość prezentowania podwładnych danego kierownika. Aby wyświetlić podwładnych danego kierownika należy zaznaczyć daną osobę, a następnie wybrać opcję [Pokaż podwładnych] (poniżej).

Wyświetlanie podwładnych danego kierownika

Gdy wszystkie elementy zostaną prawidłowo skonfigurowane można rozpocząć korzystanie z Comarch Mobile Zarządzanie.

Czy ten artykuł był pomocny?