Czynności końcowe

IIS w wersji 7 i 8

Uwaga
Jeżeli na Tożsamości puli aplikacji mamy ustawionego domyślnego użytkownika, wówczas musimy do SQL dodać login IIS APPPOOL\MobileManagementPool

Po zakończeniu instalacji przechodzimy do [Narzędzi administracyjnych systemu Windows]  Usługi  i aplikacje/ Menedżer internetowych usług informacyjnych. W oknie [Połączenia] rozwijamy Witryny [Default Web Site]. Klikamy prawym przyciskiem myszy na witrynie [MobileManagement] i z menu kontekstowego wybieramy [Zarządzaj aplikacją] i [Przeglądaj].

Przeglądanie witryny Portalu

Powinna pojawić się strona logowania Portalu.

Strona logowania Portalu

Czy ten artykuł był pomocny?