Automatyczne wysyłanie mailem dokumentów po ich zatwierdzeniu

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość wysyłania dokumentu po zatwierdzeniu, na adres email przypisany do karty kontrahenta a także do wszystkich odbiorców zdefiniowanych w Ustawieniach aplikacji.

W parametrach aplikacji została dodana opcja: Automatyczne wysyłanie maila – po zaznaczeniu opcji zostaje wyświetlona dodatkowa konfiguracja, w której użytkownik może określić:

  • Do kogo ma być wysyłany dokument po zatwierdzeniu:
    • Kontrahent – wiadomość z załączonym dokumentem  zostanie wysłana na adres email przypisany do adresu głównego kontrahenta, lub na adres email przypisany do adresu wysyłkowego (jeżeli kontrahent nie posiada adresu email na adresie głównym).
    • Odbiorca  – możliwość określenia dowolnego adresu/adresów, na które dokumenty powinny być wysyłane po zatwierdzeniu.
  • Dla jakich typów dokumentów opcja wysyłania po zatwierdzeniu powinna zostać włączona,
  • Dla jakich serii dokumentów opcja wysyłania powinna zostać włączona.
Jeżeli dokument spełnia wymagania określone w ustawieniach aplikacji (odpowiedni typ i seria) po zatwierdzeniu dokumentu i wskazaniu aplikacji, która ma zostać użyta do wysłania maila, zostanie podniesiona formatka nowej wiadomości z uzupełnionymi adresami email Odbiorców i/lub Kontrahenta.

Dodatkowo, jeżeli opcja Automatycznego wysyłania maila jest włączona, po wybraniu opcji Wyślij w menu kontekstowym na liście dokumentów, oprócz dotychczas prezentowanych opcji dostępna będzie także opcja: Wyślij do zdefiniowanych odbiorców, która wywoła analogiczny efekt jak w przypadku Zatwierdzenia dokumentu.

Parametr aplikacji: Automatyczne wysyłanie maila
Automatyczne uzupełnianie adresów email, zgodnie z ustawieniami aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?