Filtrowanie listy towarów

Filtry na liście towarów

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie pola filtru dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Oferowane towary.

Filtry na liście Oferowane Towary

Możliwe jest filtrowanie po następujących kryteriach:

 • Po towarach/po eanach
 • Marka
 • Producent
 • Kategoria
 • Grupa
 • Stany 0 (pokazuj/ukrywaj)
 • Sortowanie (po nazwie (rosnąco), po nazwie (malejąco), po kodzie (rosnąco), po kodzie (malejąco), po kodzie EAN (rosnąco), po kodzie EAN (malejąco))
 • Dystrybutor/Magazyn (<w centrali>,<u mnie>, magazyny powiązane z danym operatorem)
 • Informacja dodatkowa
 • Stany (wszystkie, do sprzedaży, marketingowe)
 • Rodzaj towaru
 • Typ towaru (towary, usługi, kaucje, produkty, koszty)

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy towarów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:

Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście towarów

Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu – nie ma potrzeby naciskania dodatkowych przycisków. Użycie spacji oddziela wpisywany ciąg znaków.

Przyklad
Wyszukanie towaru o nazwie: Farba czerwona 10 litrów mogłoby się odbyć po wpisaniu tekstu: Fa cz 10
Uwaga
Sprawdzane frazy niekoniecznie muszą być widoczne na wyświetlanej liście.

Dłuższe przytrzymanie przycisku  spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra.

Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu palca na danym kryterium

Wybranie opcji [Szybkie wybieranie] spowoduje, że dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany na rysunku poniżej, natomiast w przypadku wyboru opcji filtra zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.

Filtr dostępny na liście towarów po wybraniu opcji [Szybkie wybieranie]
Naciśnięcie kryterium otwiera okno pozwalające na wybór wartości.

Wybór wartości filtra [Grupy] na liście towarów
W oknie można wpisać część tekstu, aby zawęzić listę wartości, które mają zostać wyszukane.

Filtrowanie za pomocą tekstu – wpisywanie treści w pole wyboru grupy towarów

Przycisk  umożliwia usunięcie wpisanego tekstu, a gdy opcja  jest włączona, to podczas podnoszenia okna automatycznie podnoszona jest też klawiatura.

Filtrowanie głosowe

Uwaga
Do skorzystania z tej możliwości konieczny jest dostęp do Internetu

Przycisk  umożliwia filtrowanie głosowe – po jego naciśnięciu (jeżeli użytkownik ma dostęp do Internetu), pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.

Wyszukiwanie głosowe na liście towarów

Czy ten artykuł był pomocny?