Lista towarów

Na liście oferowanych towarów zaprezentowane zostały następujące informacje:

  • Łączna liczba oferowanych towarów
  • Kod towaru
  • Nazwa towaru
  • Dostępne stany magazynowe
  • Domyśla cena netto(N), brutto (B) towaru
Lista oferowanych towarów

Po wybraniu  na liście oferowanych towarów lub na pozycji danego towaru zostanie rozwinięte menu kontekstowe opisane TUTAJ.

Menu kontekstowe na pozycji towaru

Lista oferowanych towarów prezentowana jest również w widoku katalogowym. Aby przełączyć się na widok katalogowy należy wybrać ikonę . Widok katalogowy może być widokiem domyślnym – ustawić to można w górnym menu kontekstowym lub w ogólnych ustawieniach aplikacji, więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Towary, których nie ma w danej chwili na stanie magazynu prezentowane są na czerwonym tle. Po wybraniu pozycji zostanie wyświetlone standardowe okno skróconego elementu dokumentu, umożliwiające wprowadzenie ilości i wejście w dużą kalkulację. W momencie dodania artykułu do koszyka pozycja na liście zostanie przyciemniona oraz zostanie wyświetlona zamówiona ilość i jej wartość.

Aby powrócić na listę towarów należy wybrać przycisk .

Oferowane towary w widoku katalogowym

Istnieje możliwość ukrycia kodu towaru na liście towarów – jest to opisane TUTAJ.

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z menu kontekstowego przy danej pozycji towarowej oraz na karcie danego towaru – jest to opisane TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?