Menu kontekstowe

Menu kontekstowe na liście towarów

W menu kontekstowym dla całej listy towarów użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Przyjmij wszystkie], [Przyjmij wybrane], [Zwróć], [Zwróć z dok. źródłowego] oraz [Ustawienia listy].

Opcje [Przyjmij wszystkie], [Przyjmij wybrane] umożliwiają przyjęcie towarów dostępnych na dokumentach MM – zostały one opisane zostały TUTAJ.

Opcja [Zwróć] umożliwia dodanie dokumentu MM – została ona opisana TUTAJ.

Opcja [Ustawienia listy] została opisana TUTAJ.

Menu kontekstowe dla pojedynczego towaru

W menu kontekstowym na pozycji danego towaru użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Szczegóły towaru] oraz [Sprawdź stan].

Opcja [Szczegóły towaru] przeniesie użytkownika na kartę towaru – została ona opisana TUTAJ.

Opcja [Sprawdź stan] spowoduje synchronizację stanów pojedynczego towaru – została ona opisana TUTAJ.

Menu kontekstowe dla zdjęcia towaru

W menu kontekstowym dla całej listy towarów użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Powiększ], [Pomniejsz] oraz [Obróć w lewo].

Czy ten artykuł był pomocny?