Przyjęcie towarów

Zakładka „Przyjęcia”

Na zakładce [Przyjęcia] prezentowane są wszystkie dokumenty PM i MMP zsynchronizowane z Centrali, ich ilość oraz wartość wszystkich dokumentów MMP.

Kafel [Towary], zakładka [Przyjęcia]
Kolorem białym oznaczone są dokumenty, z których wszystkie towary zostały już przyjęte w aplikacji Comarch Mobile. Na pomarańczowo zostały oznaczone dokumenty, które zostały częściowo przyjęte (np. przyjęto dwa towary z trzech). Dokumenty zaznaczone na zielono to dokumenty, z których żadne towar nie został jeszcze przyjęte w aplikacji.

Dodatkowo, przy każdym dokumencie widoczna jest data jego wystawienia i ilość towarów dodanych na dokument (w przypadku dokumentu MMP także jego wartość).

Przyjmowanie towarów na magazyn mobilnych możliwe jest z poziomu listy oferowanych towarów z menu kontekstowego – jest ono opisane TUTAJ.

Opcja [Przyjmij wszystkie]

Jeżeli podczas przyjmowania towarów zostanie wybrana opcja [Przyjmij wszystkie], wówczas zostanie wyświetlony komunikat, czy na pewno mają zostać przyjęte wszystkie towary.

Przyjmowanie towarów – komunikat

Po wybraniu opcji [Tak], wszystkie towary znajdujące się na zsynchronizowanych dokumentach PM i MMP zostaną przyjęte na magazyn mobilny.

Kafel [Towary], zakładka [Przyjęcia]
Wybór opcji [Nie] spowoduje, że użytkownik powróci do listy towarów.

Opcja [Przyjmij wybrane]

Przyjęcie może odbyć się poprzez wskazanie konkretnych towarów do przyjęcia lub wszystkich towarów, które mają zostać przyjęte do magazynu. Po wybraniu opcji [Przyjmij wybrane] zostanie wyświetlone okno z dokumentami PM i MMP zawierającymi towary do przyjęcia.

Kafel [Towary], zakładka [Przyjęcia]
Edytując konkretny dokument PM bądź MMP istnieje możliwość zatwierdzenia wszystkich pozycji, które znajdują się na danym dokumencie. Aby wybrać towary, które mają zostać przyjęte na magazyn mobilny należy przejść na zakładkę [Towary do przyjęcia]. Znajduje się tam lista towarów, które nie zostały jeszcze przyjęte na magazyn mobilny, a znajdują się na dokumentach PM lub MMP zsynchronizowanych z Centrali.

Kafel [Towary], zakładka [Towary do przyjęcia]

Czy ten artykuł był pomocny?