Instalacja aplikacji Monitorowanie na urządzeniu mobilnym

Po zainstalowaniu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż automatycznie powinna rozpocząć się instalacja Monitorowania. W przypadku, gdy użytkownik anuluje lub przerwie instalację może ją wywołać poprzez ponowne kliknięcie na przycisk [Sprawdź aktualizację] lub też uruchamiając na urządzeniu plik [Tracking.apk]. Plik ten znajduje się domyślnie w lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Aplikacja mobilna.

W przypadku aplikacji Monitorowanie instalacja przebiega bez konieczności konfiguracji ustawień.

Po zainstalowaniu się aplikacji na urządzeniu mobilnym powinno pojawić się okno logowania jak poniżej:

Logowanie do aplikacji

Ostatnią czynnością, jaka musi zostać wykonana przed zalogowaniem się jest wybór adresu serwera, do którego będzie łączyć się operator. Po naciśnięciu przycisku [Ustawienia] pojawi się okno, w którym należy wybrać wpis [Adres serwera] i uzupełnić go odpowiednim adresem.

Uwaga
Adres, który użytkownik podaje jako Adres serwera powinien być taki sam jaki wpisywany jest w przeglądarce np.: http://comarch.pl/MobileManagement/.

Po wykonaniu powyższych czynności można wyjść z okna ustawień (przycisk [Powrót] na urządzeniu) i zalogować się do aplikacji.

Dodatkowe opcje konfiguracyjne Monitorowania

Opcja [Wykonania backup bazy danych], umożliwia wykonanie kopii zapasowej bazy danych, która zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia z możliwością jej późniejszego przeglądania i kopiowania. Po wciśnięciu przycisku, baza zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia pod nazwą fleet.backup.sqlite.

  • Bezpiecznie połączenie – zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia protokołem SSL.
  • Adres serwera – pole, w którym należy podać adres URL serwera, uzyskany od administratora systemu Comarch Mobile. Adres powinien zawierać nazwę protokołu (http lub https), nazwę hosta oraz ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się aplikacja na serwerze. Poszczególne elementy muszą być rozdzielone znakiem prawego ukośnika (z ang. slash). Konieczne jest też umieszczenie tego znaku na końcu adresu.
  • Powiadomienie GPS – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności włączenia modułu GPS, przy próbie uruchomienia rejestratora tras, w przypadku, gdy ten moduł jest wyłączony na urządzeniu.
  • Powiadomienia audio – zaznaczenie opcji spowoduje odtwarzanie sygnałów dźwiękowych w momencie otrzymania wiadomości od innych użytkowników.
  • Wibracje – zaznaczenie opcji powoduje wibrację telefonu w momencie otrzymania wiadomości od innych operatorów.

Czy ten artykuł był pomocny?