Wiadomości

Uwaga
Aby była możliwość korzystania z modułu wiadomości i rejestracji tras, konieczne jest posiadanie licencji na aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż + Monitorowanie.

Jeżeli na telefonie użytkownika zainstalowana jest aplikacja Comarch Mobile Monitorowanie w menu głównym aplikacji Comarch Mobile pojawia się dodatkowy kafel Wiadomości.

Widok z menu głównego: Wiadomości

Po wyborze kafla Wiadomości użytkownik zostaje przeniesiony do komunikatora. Komunikator składa się z dwóch zakładek:

  • Kontakty,
  • Wiadomości.

Czy ten artykuł był pomocny?