Okno rozmowy i rozmowa grupowa

Aby napisać wiadomość do wybranego pracownika należy nacisnąć w sekcję z jego imieniem i nazwiskiem, otwarte zostanie wtedy okno rozmowy zaprezentowane poniżej.

Okno rozmowy

Po wpisaniu treści wiadomości należy nacisnąć przycisk wyślij wiadomość lub wybrać przycisk wyślij dostępny w prawym dolnym rogu dedykowanej klawiatury.

Podobnie jak w przypadku wartości filtra, również w oknie wiadomości istnieje możliwość szybkiego wyczyszczenia wpisanej treści lub podyktowania treści korzystając z rejestratora dźwięku.

Głosowe dodawanie treści wiadomości

Rozmowa grupowa

W aplikacji istnieje możliwość tworzenia rozmów grupowych. Aby dodać rozmowę grupową należy najpierw podnieść rozmowę z jedną osobą a następnie nacisnąć przycisk dostępny po lewej stronie ekranu rozmowy.

Tworzenie rozmowy grupowej

Po dokonaniu wyboru uczestników rozmowy grupowej należy ponownie nacisnąć przycisk po prawej stronie listy, nastąpi wtedy powrót do okna rozmowy. Aby rozmowa grupowa została utworzona konieczne jest wpisanie treści i wysłanie jej, w przeciwnym razie po przejściu na inną zakładkę rozmowa nie zostanie zapisana.

Czy ten artykuł był pomocny?