Rejestracja pozycji GPS

Aby było możliwe rejestrowanie pozycji GPS urządzenie, na którym uruchomiona jest aplikacja, powinno posiadać moduł GPS. Rejestracja rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku [Rozpocznij] w dolnym pasku aplikacji. Po włączeniu rejestracji na belce informacyjnej w dolnej części okna pojawia się informacja: Rejestrowanie trasy włączone.

W celu przesłania zebranych pozycji GPS do centrali firmy wymagany jest dostęp do Internetu poprzez WI-FI lub mobilny Internet. Zebrane pozycje GPS mogą być przesyłane:

  • Na bieżąco – w tym celu urządzenie powinno mieć włączony tryb sieci danych;
  • Okresowo – w sytuacjach, w których pracownik nie ma włączonego trybu transmisji danych na stałe, tylko włącza go, co jakiś czas lub utraci połączenie z Internetem. Wówczas pozycje GPS będą rejestrowane w bazie urządzania, ale przesyłane do centrali wtedy, gdy pracownik uzyska dostęp do Internetu.
Uwaga
W celu rejestracji trasy, konieczne jest włączenie modułu GPS na urządzeniu.

Czy ten artykuł był pomocny?