Określanie statusu

Użytkownik z poziomu aplikacji mobilnej może w czasie rejestrowania trasy dodawać niestandardowe znaczniki. Znaczniki niestandardowe inaczej statusy, dodaje się poprzez naciśnięcie na pasku górnym aplikacji przycisku [Określ status]. Wybór wspomnianej opcji podnosi listę znaczników niestandardowych.

Okno: Określ status
Uwaga
Opis definiowania znaczników niestandardowych znajduje się TUTAJ.

Aby dodać status na rejestrowanej trasie należy wybrać go z listy w wybranym momencie. Jeżeli rejestrowanie trasy jest włączone w momencie dodawania statusu, wówczas punkt będzie nadany w bieżącej lokalizacji. W przeciwnym przypadku przyjmie lokalizację ostatnio zarejestrowanego punktu na trasie.

Uwaga
Aby możliwe było określenie statusu na trasie konieczne jest włączenie modułu GPS.

Jeżeli cała operacja określania statusu przebiegnie poprawnie, pojawi się komunikat „Status został poprawnie ustawiony”, a wybrany znacznik pojawi się na trasie użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?