Parametry działań

[Wysyłaj po zaplanowaniu] – po ustawieniu parametru na [Tak] podczas planowania wizyty/spotkania zostanie automatycznie zaznaczony parametr [Wyślij po zaplanowaniu] umożliwiający wysłanie planu działań do systemu Comarch ERP Altum podczas synchronizacji – wówczas przy planowaniu nie trzeba pamiętać o każdorazowym zaznaczaniu tej opcji, jeżeli działanie ma być wysłane do systemu po zaplanowaniu.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji, aby administrator/kierownik mógł określić konkretną wartość dla swoich przedstawicieli w firmie:

  • Parametr na stałe odznaczony bez możliwości edycji (zaznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe odznaczony bez możliwości edycji (zaznaczenia)
  • Parametr na stałe zaznaczony bez możliwości edycji (odznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe zaznaczony bez możliwości edycji (odznaczenia)
  • Parametr domyślnie odznaczony z możliwością edycji (zaznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe odznaczony z możliwością edycji (zaznaczenia)
  • Parametr domyślnie zaznaczony z możliwością edycji (odznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe zaznaczony z możliwością edycji (odznaczenia)

Więcej informacji na temat konfiguracji parametru [CanSendAfterPlanning] znajduje się TUTAJ.

[Planuj kolejną po realizacji] – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas planowania wizyty/spotkania/zadania automatycznie zostanie zaznaczony parametr [Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną], a to z kolei spowoduje, że po zrealizowaniu danego wizyty/spotkania/zadania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnej wizyty/spotkania/zadania dla wybranego kontrahenta.

[Odbiorca wysyłanych zdjęć] – jeżeli w konfiguracji serwera synchronizacji została ustawiona opcja wysyłania elementu wizyty Merchandising za pomocą wiadomości e-mail, po naciśnięciu pojawi się dodatkowe pole [Odbiorca wysyłanych zdjęć], w którym należy uzupełnić adres e-mail osoby upoważnionej do odbioru takich wiadomości

[Odbiorca wysyłanych raportów] – po wpisanie w polu adresu e-mail, podczas wysyłania raportów, adres e-mail ustawiany jest domyślnie.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia odbiorcy wysyłanych raportów

Czy ten artykuł był pomocny?