Konfiguracja

Jeśli operator na grupie operatorów ma Aktywne uprawnienie Dostęp do Ustawień oraz Możliwość konfiguracji planów sprzedaży będzie miał dostępną opcje Konfiguracja, po wybraniu której zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru dwóch kafli:
Po wejściu w kafel Wizyty istnieje możliwość edycji następujących elementów:

 • Słowników – słowniki wykorzystywane są na różnych etapach konfiguracji elementów wzorców wizyty oraz podczas realizacji wizyty,
 • Raportów towarów – z tego poziomu użytkownik będzie mógł zdefiniować raporty towarów: Raport Obecności towarów oraz Raport towarów Konkurencji,
 • Ankiet – z tego poziomu użytkownik będzie mógł zdefiniować pytania oraz ankiety, którą następnie będzie można przypiąć jako element wzorca wizyty,
 • Elementów wzorców wizyt – z tego poziomu istnieje możliwość zdefiniowania następujących typów elementów wzorca wizyty:
  • Rejestrowanie dokumentu
  • Przejazd
  • Merchandising
  • Należności
  • Raport obecności towarów
  • Raport towarów konkurencji
  • Inny
  • Ankieta
 • Wzorców wizyt – jeżeli zdefiniowane są poszczególne elementy wizyty, można utworzyć wzorzec wizyty zgodnie z którym będzie następnie realizowana wizyta handlowa.

 

Kafle wyświetlane po wybraniu opcji: Konfiguracja w Menu, a następnie Wizyty

Po wejściu w kafel Plany sprzedaży użytkownik z odpowiednim uprawnieniem będzie miał możliwość konfiguracji planów sprzedaży. Funkcjonalność opisana jest TUTAJ.

Czy ten artykuł był pomocny?