Ustawienia połączenia do serwera synchronizacji

Wybrane połączenie

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybrane połączenie
  • [Aktualne] – określa serwer, z którym będzie dokonywana synchronizacja (Główny, Pomocniczy 1, Pomocniczy 2),
  • [Port] – port, na którym działa usługa synchronizacji (serwer).

Adresy serwera

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, adresy serwera

[Główny], [Pomocniczy 1], [Pomocniczy 2] – to adresy serwerów, na których uruchomiona została usługa Comarch Mobile Server. Adresy [Pomocniczy 1] i [Pomocniczy 2] to dodatkowe adresy serwerów do synchronizacji. Przedstawiciel handlowy ma możliwość wyboru spośród zapisanych w aplikacji serwerów, z jakim serwerem chce wykonać synchronizację. Wybór serwera dokonywany jest w sekcji [Wybrane połączenie] w opcji [Aktualne].

Po naciśnięciu wybranej opcji, w otwartym przez aplikację oknie należy wprowadzić odpowiednie dane do połączenia z serwerem synchronizacji – adres IP lub nazwę DNS serwera. Zmiany można zapisać naciskając przycisk [OK], bądź unieważnić naciskając na przycisk [Anuluj].

Skórki

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, skórki

[Aktualna] – aktualnie wykorzystywana przez aplikację skórka odpowiadająca za kolorystykę. Użytkownik ma do wyboru cztery opcje:

  • czarna,
  • czarna – light,
  • biała,
  • biała – light.

Wyboru skórki aplikacji dokonuje się poprzez wybór jednej z dostępnych opcji – aktualnie wykorzystywana skórka jest oznaczona na liście.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybór skórki aplikacji

[Rozmiar tekstu na listach] – pozwala na ustawienie rozmiaru tekstu na dostępnych w aplikacji listach. Możliwe wielkości czcionki:

  • Domyślny
  • Średni
  • Duży
  • Największy
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybór rozmiaru tekstu na listach

Czy ten artykuł był pomocny?