Załączniki

Do Comarch Mobile są pobierane te załączniki, które:

  • Jako Właściciela załącznika mają ustawioną opcję [Wszyscy] lub [Firmę], do której przypięte jest centrum mobilne,
  • Mają ustawioną dostępność w Mobile.
Ustawienie dostępności załącznika
Uwaga
Aby zdjęcia mogły się poprawnie wyświetlać na urządzeniu i nie powodowały przepełnienia pamięci, w czasie synchronizacji są automatycznie zmniejszane do rozmiarów x na 1024 pikseli. Niektóre urządzenia umożliwiają jednak bezproblemową obsługę większych zdjęć. Aby zmienić wielkość synchronizowanych zdjęć należy w katalogu [Methods] w folderze serwera Comarch Mobile odnaleźć plik [articlesphotos] i wyedytować go w notatniku, podając długość dłuższej krawędzi zdjęcia.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość dodawania załączników z poziomu aplikacji. Opcja ta dotyczy następujących obiektów:

  • Karty kontrahenta,
  • Karty towaru,
  • Nagłówka następujących dokumentów: FS, PAR, WZ, ZS, OS, ZOS, RLS,
  • Pozycji następujących dokumentów: FS, PAR, WZ, ZS, OS, RLS.
Również, w celu usprawnienia synchronizacji zostały dodane ustawienia umożliwiające ręczne sterowanie takimi parametrami synchronizacji załączników jak automatyczna zmiana rozmiaru zdjęć czy ich kompresja.

W pliku articlesphotos.configuration znajdującym się w folderze (…)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\articlesphotos dostępne są następujące parametry:

  • Size – maksymalny rozmiar boku zdjęcia (w pikselach) w przypadku włączonej opcji automatycznej zmiany rozmiaru załącznika.
  • DoResize – czy ma być wykonana automatyczna zmiana wielkości załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak na bazie systemu ERP znajduje się duża liczba załączników w wysokiej rozdzielczości, zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania w synchronizacji.
  • DoCompression – czy ma być wykonana automatyczna kompresja załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak na bazie systemu ERP znajduje się duża liczba nieskompresowanych załączników, zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania w synchronizacji.
  • MultiThreading – wielowątkowe tworzenie pliku wymiany z załącznikami. Wartość domyślna – False. Włączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Użycie trybu może skutkować wzrostem obciążenia CPU, szczególnie w momencie wykonywania pierwszej synchronizacji załączników jednocześnie przez kilku operatorów.
Uwaga
Przed zmianą parametrów synchronizacji na środowisku produkcyjnym zaleca się zbadanie ich wpływu w środowisku testowym, w celu dobrania optymalnych wartości dla danej bazy danych

Czy ten artykuł był pomocny?