Artykuły

Artykuły

 

Widok Artykuły wyświetla listę artykułów dostępnych w aplikacji. Pozycje listy zawierają:

 • miniaturkę zdjęcia (jeśli istnieje)
 • nazwę artykułu
 • ID artykułu (zgodne z systemem ERP)
 • kod EAN
 • cechy
 • cenę
Kafel [Artykuły] w głównym oknie mPOS

Lista artykułów dostępna jest również z menu bocznego.

Kafel [Artykuły] w menu bocznym

W górnej części widoku widoczny jest pasek Szukaj, który pozwala na ograniczenie listy do pozycji zgodnych z wpisaną fraza. Pole wyszukiwania filtruje po wszystkich wymienionych wyżej właściwościach.

Lista artykułów

 

Podgląd karty artykułu

Uwaga
Funkcjonalność podglądu szczegółów artykułu dostępna jest na stanowisku mPOS w wersji tabletowej oraz w wersji na telefon.

W celu podglądu karty artykułów należy przejść do menu Start -> Artykuły lub z poziomu dokumentu np. tworząc ofertę sprzedaży operator ma możliwość wyboru konkretną etykietę artykułu.

Podgląd szczegółów artykułu

Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

 • nazwę artykułu
 • kod EAN
 • zdjęcie
 • opis
 • zakładkę Grupy – prezentuje kategorię artykułów wraz z przyporządkowanymi grupami np. Grupa główna -> Kategoria: Asortyment
 • zakładkę Właściwości – prezentuje między innymi stawkę VAT i typ artykułu np. Towar, Usługa
 • zakładkę Cenniki – prezentuje cenniki, do których przyporządkowany jest dany artykuł
 • zakładkę Zasoby – prezentuje dostępną ilość artykułu
 • zakładkę Artykuły powiązane – prezentuje powiązane artykuły typu: Artykuł alternatywny, Zamiennik, Towar nadrzędny, Akcesorium
 • zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet
Uwaga
Obsługiwane są tylko artykuły typu Komplet pobierające składniki na dokument.

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy prezentuje grupy artykułów, do których należy dany artykuł. Lista grup zawiera następujące informacje:

 • Grupa
 • Kategoria
 • Ścieżka – określa lokalizację grupy artykułów w drzewie kategorii podziału grup artykułów

Zakładka Właściwości

Zakładka Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

 • stawkę VAT
 • typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • wartości cech danego artykułu – na przykład numer handlowy
 • odwrotne obciążenie – informacja czy artykuł podlega procedurze odwrotnego obciążenia
 • wartości atrybutów danego artykułu

Zakładka Cenniki

Zakładka Cenniki

Zakładka Cenniki prezentuje:

 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Jednostka
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta

Zakładka Zasoby

Zakładka Zasoby

Zakładka Zasoby prezentuje:

 • Magazyn – nazwa magazynu, który jest aktywny i dostępny w danym centrum
 • Ilość
 • Rezerwacje
 • Braki
 • Dostępna ilość – ilość towaru po uwzględnieniu rezerwacji

Z poziomu zakładki Zasoby dostępny jest przycisk [Wyświetl szczegóły partii]. Po wybraniu przycisku dostępne jest okno ze szczegółowym podziałem na wszystkie partie artykułu.

Zakładka Artykuły powiązane

Zakładka Artykuły powiązane

Zakładka Artykuły powiązane dostępna jest w przypadku, gdy artykuł posiada przynajmniej jedną pozycję powiązaną. Lista artykułów powiązanych prezentuje:

 • Nazwa
 • Typ powiązania – możliwe typy powiazań:
 • Sugerowany do sprzedaży
 • Akcesorium
 • Zamiennik
 • Towar nadrzędny
 • Grupa towarowa – predefiniowana grupa w systemie ERP
 • Cena bazowa – cena brutto

Zakładka Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu.

 • Zdjęcie
 • Nazwa
 • Typ artykułuTowar, Usługa, Komplet, Bon
 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość

Czy ten artykuł był pomocny?